KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 700a = Makos, Mateusz. . Znalezione 700

<<Poprzednie 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Następne >>

Rezultaty od 172 do 190 z 700

  Egz.
Dost./Ogl.

Internet jako narzędzie Public Relations / [Dokument elektroniczny] Aleksandra Szulik ; Barbara Dobiegała-Korona.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Internet jako narzędzie reklamy / [Dokument elektroniczny] Karolina Niedźwiecka ; Barbara Dobiegała-Korona.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Internet jako narzędzie reklamy / [Dokument elektroniczny] Karolina Niedźwiecka ; Barbara Dobiegała-Korona.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Inwestycje w strategii rozwoju gminy Dzierzążnia współfinansowane ze środków UE / [Dokument elektroniczny] Katarzyna Jabłonowska ; Leonard Milewski.
Płońsk : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Istota i sposoby zestawiania rachunku zysków i strat : [Dokument elektroniczny] Na przykładzie przedsiębiorstwa Antoni i Sahil Hotels sp. z o.o. Beata Zielińska ; Iwona Przychocka.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Istota i zakres działalności Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych w Polsce / [Dokument elektroniczny] Jolanta Stępniewska ; Jerzy Sikorski.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Istota wynagrodzenia za pracę jako jednego ze sposobów motywowania pracowników / [Dokument elektroniczny] Ilona Breńska ; Robert Oktaba.
Płońsk : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Jednostka samorządu terytorialnego w Polsce : [Dokument elektroniczny] powiat na przykładzie powiatu mławskigo / Wioletta Kapela ; Robert Oktaba.
Płońsk : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Kapitał ludzki w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa / [Dokument elektroniczny] Marta Polkowska ; Robert Oktaba.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Kapitały własne w przedsiębiorstwie / [Dokument elektroniczny] Jakub Musiał ; Stanisław Skrzypek.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Kara ograniczenia wolności / [Dokument elektroniczny] Monika Augustyniak ; Zbigniew Wrona.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Kara umowna jako instrument zabezpieczenia interesów stron stosunku prawnego : [Dokument elektroniczny] Skuteczność kary umownej na podstawie analizy orzecznictwa sądowego / Ewa kowalik ; Marcin Zieliński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Karcenie małoletnich / [Dokument elektroniczny] Justyna Karpińska ; Joanna Mierzwińska-Lorencka.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Karty płatnicze jako forma rozliczeń pieniężnych : [Dokument elektroniczny] Na przykładzie ING Banku Śląskiego i Banku Zachodniego WBK / Magdalena Smolińska ; Iwona Przychocka.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Kierowanie zespołem handlowym w warunkach silnej konkurencji rynkowej / [Dokument elektroniczny] Daniel Szczęsny ; Agnieszka Nowocień.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Kierowanie zespołem, czyli jak być szefem zdecydowanym przy zachowaniu zasad etycznych człowieka / [Dokument elektroniczny] Natalia Rogalska ; Jerzy Sikorski.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Klasyfikacja leasingu operacyjnego według przepisów podatkowych i rachunkowych / [Dokument elektroniczny] Marta Szymonik ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Klauzula abuzywna w umowie o kredyt konsumencki / [Dokument elektroniczny] Justyna Anna Bałaban ; Tadeusz Białek.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Kompetencje interpersonalne kadry zarządzającej jako czynnik efektywności zespołu / [Dokument elektroniczny] Justyna Lipska ; Agnieszka Nowocień.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Rezultaty od 172 do 190 z 700

Spróbuj innego zapytania używając