KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 150

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 Następne >>

Rezultaty od 77 do 95 z 150

  Egz.
Dost./Ogl.

Odbudowa polskiej służby zagranicznej w latach 1917-1921 / Krzysztof Szczepanik.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2019, nr 2, s. 31-46 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Opinia społeczności lokalnej o działalności samorządu terytorialnego (interpretacja wyników badań i wnioski) / Tomasz Telep, Monika Telep.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2019, nr 2, s. 86-101 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

OSINT w epoce wielkich zbiorów danych / Krzyszof Surdyk.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2022, nr 3, s. 33-56 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Paradygmaty zarządzania publicznego / Martyna Ostrowska.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2018, nr 2, s. 81-90 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Podatek bieżący a podatek odroczony (część I) / Beata Michalczyk.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2016, 3(28), s. 94-109 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Podatek bieżący a podatek odroczony (część II) / Beata Michalczyk.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2016, 4(29) s. 118-133 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Podstawy normatywne ruchu osobowego w strefie Schengen / Stefan Korycki.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2020, nr 4(45), s. 11-26 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Podstawy organizacyjnoprawne funkcjonowania straży granicznej / Stefan Korycki.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2018, nr 3, s. 73-96 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Polityka ostrożnościowa w systemie zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej / Kazimierz Jóskowiak.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2023, nr 2, s. 31-53 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Polityka państwa i jej wpływ na międzynarodowe przepływy kapitałowe / Agnieszka Milczarczyk-Woźniak.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2016, 4(29) s. 76-87 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach publicznych w Polsce / Stanisław Krysiński, Iwona Sobiecka.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2018, nr 2, s. 57-70 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Postęp techniczny - czynnik rozwoju i zagrożenia / Dariusz Telep, Tomasz Telep.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2019, nr 4, s. 28-44 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Postępowanie o zatwierdzenie układu jako narzędzie ochrony niewypłacalnego przedsiębiorcy / Daria Kostecka-Jurczyk, Katarzyna Marak.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2023, nr 3, s. 30-50 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Praca / Elżbieta Kotowska, Waldemar Stelmach.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2023, nr 1(54), s. 39-48 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Prawne aspekty stosowania podsłuchów / Aleksandra Włudarczyk.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2023, nr 2, s. 90-99 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Problematyka wypalenia zawodowego w Policji : wstępna analiza badań przeprowadzonych w Komendzie Stołecznej Policji / Mirosław J. Bednarski.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2023, nr 3, s. 51-66 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Problemy współczesnego świata w procesie przygotowania operatora jednostek specjalnych / Jerzy Telep, Mariusz Ulatowski.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2022, nr 4, s. 75-86 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Professional risks in real estate valuation in commercial banks / Minh Ngoc Nguyen, Hoang Tien Nguyen.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2016, 2(27), s. 79-90 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Prognozy demograficzne a polski rynek pracy / Anna Ciosek, Agnieszka Orłowska.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2019, nr 3, s. 100-113 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Rezultaty od 77 do 95 z 150

Spróbuj innego zapytania używając