KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 33

<<Poprzednie 1 2

Rezultaty od 20 do 33 z 33

  Egz.
Dost./Ogl.

Studenckie prace naukowe / pod red. Stefana Koryckiego i Stanisława Krysińskiego ; Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej. Wydział Zamiejscowy w Płońsku.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: P WY WYP Książka
3/3

System administracji publicznej na szczeblu województwa / [Dokument elektroniczny] Katarzyna Słoma ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Szczególne warunki pracy (służby) w policji / [Dokument elektroniczny] Agnieszka Monika Jurczak ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Terenowe organy administracji wojskowej w systemie zarządzania kryzysowego / [Dokument elektroniczny] Paulina Kępka ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na rozwój i funkcjonowanie gmin wiejskich : [Dokument elektroniczny] (Na przykładzie gminy Płońsk) / Piotr Budziszewski ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie Gminy Pomiechówek / [Dokument elektroniczny] Justyna Lubczyńska ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Współpraca Straży Granicznej z Policją w zakresie zapewniania bezpieczeństwa granic Rzeczypospolitej Polskiej / [Dokument elektroniczny] Daria Żakiewicz ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej na przykładzie powiatu sochaczewskiego / [Dokument elektroniczny] Milena Dziedzic ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Zadania służb mundurowych w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnej społeczności na przykładzie Policji i Straży Miejskiej w Grójcu / [Dokument elektroniczny] Ewa Cichocka ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Zagadnienie bezpieczeństwa w transporcie drogowym / [Dokument elektroniczny] Kamil Paduch ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Zakres działania i zadania gminy na przykładzie Gminy Teresin / [Dokument elektroniczny] Marzena Staniaszek ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Zjawisko nadużywania alkoholu wśród młodzieży szkolnej w opinii uczniów wybranych szkół średnich w powiecie wołomińskim / [Dokument elektroniczny] Piotr Kaza ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Zjawisko wypalenia zawodowego i satysfakcji zawodowej pracowników samorządowych / [Dokument elektroniczny] Katarzyna Jędrasik ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Znaczenie rozwoju transportu intermodalnego dla środowiska, użytkowników dróg i przedsiębiorstw / [Dokument elektroniczny] Paulina Grabowska ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1
 

Rezultaty od 20 do 33 z 33

Spróbuj innego zapytania używając