KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 700a = Makos, Mateusz. . Znalezione 31

<<Poprzednie 1 2

Rezultaty od 20 do 31 z 31

  Egz.
Dost./Ogl.

Sprawozdania finansowe jako podstawowe źródła informacji do analizy finansowej / [Dokument elektroniczny] Adrianna Bubrowska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Sprawozdanie finansowe : [Dokument elektroniczny] podstawowe założenia / Klaudia Regulska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Środki trwałe : [Dokument elektroniczny] porównanie w świetle ustawy o rachunkowości, standardów rachunkowości i prawa podatkowego / Daria Nagańska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wartości niematerialne i prawne w działalności działu rachunkowości przedsiębiorstwa / [Dokument elektroniczny] Daria Wiktoria Kucharczyk ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wstępna analiza rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa XXX w latach 2018-2020 / [Dokument elektroniczny] Anna Wójcicka ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wybrane zasady rachunkowości i ich zastosowanie / [Dokument elektroniczny] Paulina Malinowska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wynik finansowy w ujęciu podatkowym i bilansowym na przykładzie spółki XYZ w 2019 roku / [Dokument elektroniczny] Beata Stolarska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wynik rachunkowy a wynik podatkowy : zagadnienia praktyczne / Agnieszka Wikarczyk.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2020, nr 1(42), s. 49-66 2080-8461

Miejsce: Artykuły
0/2

Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie : zagadnienia wybrane / pod. red. Agnieszki Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: P WY WYP Książka
6/6

Zmiana ewidencji księgowej na przykładzie firmy X / [Dokument elektroniczny] Iwona Gumowska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Źródła finansowania MSP w Polsce / [Dokument elektroniczny] Dominika Szustkiewicz ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Źródła finansowania MŚP w Polsce w latach 2019-2022 / [Dokument elektroniczny] Paulina Jasińska ; Agnieszka Wikarczyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1
 

Rezultaty od 20 do 31 z 31

Spróbuj innego zapytania używając