KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 84

1 2 3 4 5 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 84

  Egz.
Dost./Ogl.

"Aby przeszli na drugą stronę" : o pracy psów do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich / Kamil Malicki.. Kwartalnik policyjny. 2023, nr 3-4(66-67), s. 34-39 1898-1453.

Miejsce: Artykuły
0/1

"Badania na całość" jako istotny element w poszukiwaniu prawdy / Marcin Dąbrowski.. Kwartalnik policyjny. 2022, nr 4(63), s. 52-54 1898-1453.

Miejsce: Artykuły
0/1

Bezpieczeństwa na drogach UE i polskich w 2020 r. w odniesieniu do roku 2019 oraz ostaniach 11 lat / Jarosław Zgierski.. Kwartalnik policyjny. 2021, nr 2 (57), s. 28-33 1898-1453.

Miejsce: Artykuły
0/1

Bezpieczeństwo a wyjaśnianie problemów społecznych przy użyciu monitoringu wizyjnego w perspektywie zastosowania taksonomii Benjamina Blooma / Łukasz Marczak.. Kwartalnik policyjny. 2023, nr 1-2(64-65), s. 81-88 1898-1453.

Miejsce: Artykuły
0/1

Bezpieczeństwo jako wartość badawcza w systemie nauki nad potrzebami procesu wykrywania sprawców czynów zabronionych / Robert Maciejczyk.. Kwartalnik policyjny. 2022, nr 2(61), s. 39-42 1898-1453.

Miejsce: Artykuły
0/1

Bezpieczeństwo motocyklistów w 2021 r. w odniesieniu do minionego dziesięciolecia / Jarosław Zgierski.. Kwartalnik policyjny. 2022, nr 2(61), s. 17-20 1898-1453.

Miejsce: Artykuły
0/1

Bezzałogowe statki powietrzne w Policji / Bartłomiej Rybak.. Kwartalnik policyjny. 2023, nr 2(61), s. 67-71 1898-1453.

Miejsce: Artykuły
0/1

Blokada alkoholowa / Marcin Gąsior.. Kwartalnik policyjny. 2021, nr 3-4 (58-59), s. 77-82 1898-1453.

Miejsce: Artykuły
0/1

Być policjantem wodnym / Kinga Czerwińska.. Kwartalnik policyjny. 2023, nr 3-4(66-67), s. 77-81 1898-1453.

Miejsce: Artykuły
0/1

Dlaczego ofiary handlu ludźmi stanowią wyzwanie dla organów ścigania w Polsce / Irena Dawid-Olczyk.. Kwartalnik policyjny. 2020, nr 3(54), s. 40-45 1898-1453.

Miejsce: Artykuły
0/1

Dobór i proces szkolenia psów bojowych / Sebastian Srogosz.. Kwartalnik policyjny. 2023, nr 3-4(66-67), s. 25-30 1898-1453.

Miejsce: Artykuły
0/1

Dyrektywa 2021/29 unijna ochrona praw ofiar przestępstw w perspektywie ochrony praw człowieka / Aleksandra Szczerba-Zawada.. Kwartalnik policyjny. 2020, nr 3(54), s. 3-7 1898-1453.

Miejsce: Artykuły
0/1

Elementy pracy operacyjno-rozpoznawczej w poszukiwaniu osób zaginionych / Robert Maciejczyk.. Kwartalnik policyjny. 2023, nr 1-2(64-65), s. 27-31 1898-1453.

Miejsce: Artykuły
0/1

Fizykochemiczne zagrożenia związane z wypadkami pojazdów ADR / Kamila Poloczek.. Kwartalnik policyjny. 2020, nr 1-2(52-53), s. 114-118 1898-1453.

Miejsce: Artykuły
0/1

Informacja, identyfikacja, instruktaż, interdyscyplinarność. Cztery klucze do skutecznego wsparcia ofiar przestępstw przez Policję / Piotr Kubaszewski, Katarzyna Wiśniewska.. Kwartalnik policyjny. 2020, nr 3(54), s. 17-19 1898-1453.

Miejsce: Artykuły
0/1

Kandydat na przewodnika psa służbowego. Analiza wymagań i predyspozycji / Piotr Mrozowski, Daniel Tatera.. Kwartalnik policyjny. 2022, nr 3(62), s. 72-76 1898-1453.

Miejsce: Artykuły
0/1

Kara grzywny za wykroczenie drogowe w świetle nowelizacji Kodeksu wykroczeń i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia / Małgorzata Lis-Walewska.. Kwartalnik policyjny. 2022, nr 1(60), s. 2-5 1898-1453.

Miejsce: Artykuły
0/1

Konwoje i doprowadzenia : szkolenie, statystyki oraz wydarzenia nadzwyczajne / Przemysław Winnicki, Wojciech Biedrzycki.. Kwartalnik policyjny. 2023, nr 3-4(66-67), s. 74-76 1898-1453.

Miejsce: Artykuły
0/1

Korupcja jako zagrożenie systemu bezpieczeństwa państwa / Robert Maciejczyk.. Kwartalnik policyjny. 2020, nr 1-2(52-53), s. 85-94 1898-1453.

Miejsce: Artykuły
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 84

Spróbuj innego zapytania używając