KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 354

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 354

  Egz.
Dost./Ogl.

Adamiecki, Hauswald, Rothert : w 100-lecie nauki organizacji i zarządzania w Polsce / Alojzy Czech.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Aktywne i pasywne inwestycje przedsiębiorstwa / Barbara Woźniak-Sobczak.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Algorytmy genetyczne, ewolucyjne i metaheurystyki : wybrane zagadnienia / [Andrzej Gluza współaut.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Alianse jako gra strategiczna / Andrzej Borczuch, Halina Chwistecka-Dudek.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Analiza ekonomiczno-przestrzenna / Krystian Heffner, Piotr Gibas.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym : praca zbiorowa / pod red. Eugeniusza Gatnara.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006.

Miejsce: CZYT Książka
0/1

Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej / praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Analiza zmian strukturalnych modeli autoregresyjnych dla wybranych zmiennych ekonomicznych / Ewa Kwiatkowska.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Badania marketingowe w Internecie : praca zbiorowa / pod red. Kornelii Karcz i Andrzeja Bajdaka.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.

Miejsce: CZYT Książka
0/1

Bariery i stymulatory integracji europejskiej : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Henryka Przybylskiego.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Bariery i stymulatory integracji europejskiej : praca zbiorowa. [T. 1] / pod red. Henryka Przybylskiego.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Budżetowanie i kontrola budżetowa w warunkach rachunku kosztów działań / Andrzej Piosik.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Chaotyczne systemy dynamiczne : elementy teorii i wybrane przykłady ekonomiczne / Henryk Zawadzki.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Controlling strategiczny w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa / Krystyna Jędralska, Barbara Woźniak-Sobczak.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999.

Miejsce: MAG WYP Książka
1/1

Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym / Krystyna Jędralska.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Człowiek i motywacje postępu w koncepcji reformy gospodarczej : (przesłanki ideowo-teoretyczne i analiza empiryczna w obszarze tzw. grup partnerskich) / Ewa Okoń-Horodyńska.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Człowiek w sytuacji przemian ekonomicznych : psychologiczne koszty adaptacji / Anna Sowińska.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Decyzje konsumentów i ich determinanty : praca zbiorowa / pod red. Ewy Kieżel.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001.

Miejsce: WYP Książka
2/2
 

Rezultaty od 1 do 19 z 354

Spróbuj innego zapytania używając