START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 26

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 26

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Bariery zastosowania technologii mobilnej z perspektywy menedżerów hotelu / Dominika Hapek.. Studia Ekonomiczne 2020, nr 22, s. 40-58 2083-8611.

Artykuły 0/1

Bezpieczeństwo autokarowych przewozów turystycznych / Leszek Kułakowski.. Studia Ekonomiczne. 2020, nr 21, s. 121-135 2083-8611.

Artykuły 0/1

Charakterystyka dostępności komunikacyjnej województwa dolnośląskiego - obszaru recepcji fanoturystów / Joanna Krupa, Aleksandra Glądała.. Studia Ekonomiczne. 2020, nr 22, s. 84-99 2083-8611.

Artykuły 0/1

Crowdfunding jako cyfrowa, alternatywna forma finansowania projektów mniejszych i ryzykownych w wybranych krajach na podstawie badań ankietowych / Paweł Schnaider.. Studia Ekonomiczne. 2020, nr 18, s. 42-57 2083-8611.

Artykuły 0/1

Dochód jako determinanta zachowań turystycznych pokolenia Z w świetle ekonomicznych teorii konsumpcji / Adrian Urbańczyk.. Studia Ekonomiczne 2020, nr 21, s. 7-24 2083-8611.

Artykuły 0/1

Innowacyjność i przedsiębiorczość w branży modowej / Antonina Litińska.. Studia Ekonomiczne. 2020, nr 21, s. 150-165 2083-8611.

Artykuły 0/1

Małe kasy w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - zakres działalności i specyfika nadzoru finansowego / Maria Magdalena Golec.. Studia Ekonomiczne. 2020, nr 18, s. 7-20 2083-8611

Artykuły 0/1

Mechanizm zmian opłacalności produkcji dla producenta rolnego i przetwórcy spożywczego w wyniku ryzyka cenowego / Agnieszka Bezet-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz.. Studia Ekonomiczne. 2020, nr 395, s. 5-20 2083-8611.

Artykuły 0/1

Międzynarodowy handel azbestem w latach 2002-2018 / Kamil Majcher.. Studia Ekonomiczne. 2020, nr 394, s. 39-53 2083-8611.

Artykuły 0/1

Nakłady na opiekę zdrowotną a rozwój epidemii COVID-19 w województwach Polski w okresie 4 marca - 31 maja 2019 r. / Agata Sielska.. Studia Ekonomiczne. 2020, nr 394, s. 66-84 2083-8611.

Artykuły 0/1

O zastosowaniu zorientowanego rozmytego czynnika dyskontującego w kryterium Jensena / Anna Łyczkowska-Hanćkowiak.. Studia Ekonomiczne. 2020, nr 395, s. 37-54 2083-8611.

Artykuły 0/1

Organizacyjno-prawne problemy działalności TOPR i HZS. Analiza komparatywna / Alicja Chrabańska-Czerwińska.. Studia Ekonomiczne. 2020, nr 22, s. 69-83 2083-8611.

Artykuły 0/1

Pojęcie czasu rzeczywistego - wybrane obszary zastosowania / Tomas Michalski, Stanisław Wieteska, Małgorzata Jeziorska.. Studia Ekonomiczne. 2020, nr 395, s. 55-65 2083-8611.

Artykuły 0/1

Prawo Benforda w rewizji finansowej / Patryk Jeremicz.. Studia Ekonomiczne. 2020, nr 394, s. 19-38 2083-8611.

Artykuły 0/1

Rynek gospodarstw agroturystycznych w województwie opolskim w latach 2010-2018 / Patrycja Figiel.. Studia Ekonomiczne. 2020, nr 21, s. 90-109 2083-8611.

Artykuły 0/1

Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce / Małgorzata Mikita.. Studia Ekonomiczne. 2020, nr 394, s. 54-65 2083-8611.

Artykuły 0/1

Sekwencyjna metoda Monte Carlo i jej zastosowanie do modelowania zmienności inflacji w Polsce / Katarzyna Brzozowska-Rup.. Studia Ekonomiczne. 2020, nr 395, s. 21-36 2083-8611

Artykuły 0/1

Świadomość kredytowa w polskich gospodarstwach domowych w świetle badań własnych / Michał Wachowski.. Studia Ekonomiczne. 2020, nr 394, s. 104-124 2083-8611.

Artykuły 0/1

Synchronizacja cykli koniunkturalnych Polski i Niemiec w latach 2004-2019 : wybrane zagadnienia / Grzegorz Cygan.. Studia Ekonomiczne. 2020, nr 394, s. 7-18 2083-8611.

Artykuły 0/1
   

Rezultaty od 1 do 19 z 26

Spróbuj innego zapytania używając