KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 25

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 25

  Egz.
Dost./Ogl.

Alianse jako gra strategiczna / Andrzej Borczuch, Halina Chwistecka-Dudek.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Controlling strategiczny w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa / Krystyna Jędralska, Barbara Woźniak-Sobczak.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999.

Miejsce: MAG WYP Książka
1/1

Decyzje konsumentów i ich determinanty : praca zbiorowa / pod red. Ewy Kieżel.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001.

Miejsce: WYP Książka
1/2

Gospodarowanie zasobami wiedzy w organizacjach non-profit : wybrane zagadnienia / Sławomir Kantyka [et al.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Konsumencki proces decyzyjny i jego determinanty : praca zbiorowa / pod red. Ewy Kieżel.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Liberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej / Barbara Danowska-Prokop, Helena Przybyła, Urszula Zagóra-Jonszta.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa / Maja Szymura-Tyc.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Matematyczne i ekonometryczne metody oceny ryzyka finansowego : praca zbiorowa / pod red. Piotra Chrzana.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych : praca zbiorowa / pod red. Anny Kostur ; [aut. rozdz. Anny Kostur et al.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007.

Miejsce: WYP Książka
0/1

Nowoczesne produkty na rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznym : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kos.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Polski fizjokratyzm oraz idee protekcjonistyczne XVIII i XIX wieku / praca zbiorowa pod red. Urszuli Zagóry-Jonszty.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Klasika.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym / praca zbiorowa pod red. Gabrieli Łukasik.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Public relations : skuteczna komunikacja w teorii i praktyce / pod red. Henryka Przybylskiego.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Rola międzynarodowych organizacji finansowych w stabilizowaniu światowego systemu finansowego : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Joanny Żabińskiej.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Spedytor jako operator logistyczny : materiały konferencyjne / red. Stanisław Dziadek ; PSMC [Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej Cargo Hartwig].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995.

Miejsce: MAG WYP Książka
1/1

Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu : praca zbiorowa / pod red. Henryka Sroki.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Wartość przedsiębiorstwa inwestującego : praca zbiorowa / pod red. Haliny Henzel.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Zachowania konsumentów : determinanty, racjonalność : praca zbiorowa / pod red. Ewy Kieżel.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004.

Miejsce: WYP Książka
1/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 25

Spróbuj innego zapytania używając