KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 35

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 35

  Egz.
Dost./Ogl.

Aksjologia organizacji i zarządzania : na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc.
Warszawa : Ementon Monika Niewirowska, 2015.

Miejsce: WYP Książka
2/2

Audyt wewnętrzny : teoria i praktyka / Bolesław Rafał Kuc.
Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2002.

Miejsce: CZYT MAG P WYP Książka
6/7

Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki / Zbigniew Ściborek, Bernard Wiśniewski, Rafał Bolesław Kuc, Andrzej Dawidczyk. Wyd. 4 uaktual.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022.

Miejsce: P WYP Książka
4/4

Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki / Zbigniew Ściborek, Bernard Wiśniewski, Rafał Bolesław Kuc, Andrzej Dawidczyk. Wyd. 3 uaktual.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2020.

Miejsce: WY WYP Książka
6/6

Funkcje nauki : wstęp do metodologii : nauka nie jest grą / Bolesław Rafał Kuc.
Warszawa : Wydawnictwo PTM, 2012.

Miejsce: CZYT P WY WYP Książka
5/6

Kontrola i kontroling w zarządzaniu : tendencje, koncepcje, instrumenty. Cz. 1 / pod red. nauk. Bolesława Rafała Kuca ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie.
Warszawa : WSZiM, 2002.

Miejsce: MAG P WYP Książka
8/8

Kontrola i kontroling w zarządzaniu : tendencje, koncepcje, instrumenty. Cz. 3 / pod red. nauk. Bolesława Rafała Kuca ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie.
Warszawa : WSZiM, 2002.

Miejsce: MAG P WYP Książka
8/8

Kontrola i kontroling w zarządzaniu : tendencje, koncepcje, instrumenty. Cz. 2 / pod red. nauk. Bolesława Rafała Kuca ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie.
Warszawa : WSZiM, 2002.

Miejsce: MAG P WYP Książka
7/7

Kontrola jako funkcja zarządzania / Bolesław Rafał Kuc.
Warszawa : Difin, 2009.

Miejsce: CZYT MAG WYP Książka
2/3

Kontrola menedżerska : przełamywanie barier / Bolesław Rafał Kuc.
Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2001.

Miejsce: CZYT MAG P WYP Książka
7/7

Kontrola w systemie zarządzania : funkcje i dysfunkcje / Bolesław Rafał Kuc.
Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2006.

Miejsce: P WYP Książka
5/5

Kontrola w zarządzaniu przyszłością / Bolesław Rafał Kuc.
Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2005.

Miejsce: MAG P WYP Książka
4/4

Kontrola, kontroling i audyt w zarządzaniu : [z suplementem] : [materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez w dniach 22-23 czerwca 2006 roku] / pod red. nauk. Bolesława R. Kuca ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie. [Dodruk. popr.]
Warszawa : WSZiP, 2006.

Miejsce: P WY WYP Książka
4/4

Kontrola, kontroling, audyt : podobieństwa i różnice / Bolesław Rafał Kuc.
Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2008.

Miejsce: MAG P WY WYP Książka
10/10

Kontroling narzędziem wczesnego ostrzegania / Bolesław Rafał Kuc.
Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2006.

Miejsce: MAG P WYP Książka
5/5

Menedżer nowych czasów : najlepsze metody i narzędzia zarządzania / Bolesław Rafał Kuc, Marcin Żemigała.
Gliwice : Helion, 2010.

Miejsce: MAG P WY WYP Książka
10/10

Menedżeryzm, strategie, zarządzanie / Bohdan Gliński, Bolesław Rafał Kuc, Hanna Fołtyn.
Warszawa : Wydawnictwo Key Text, 2000.

Miejsce: MAG P WY WYP Książka
5/5

Metodologia badań własnych : z warsztatu prakseologa / Bolesław Rafał Kuc.
Warszawa : Ementon, 2015.

Miejsce: WYP Książka
4/6

Od zarządzania do przywództwa : dylematy władzy organizacyjnej / Bolesław Rafał Kuc.
Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2004.

Miejsce: CZYT WY WYP Książka
1/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 35

Spróbuj innego zapytania używając