KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 18

Rezultaty od 1 do 18 z 18

  Egz.
Dost./Ogl.

Controlling działań marketingowych : pojęcie, narzędzia, etapy / Wojciech Grzegorczyk.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Finansowanie działalności marketingowej przedsiębiorstwa / Wojciech Grzegorczyk ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie].
Warszawa : WSZiM, 1995.

Miejsce: MAG WYP Książka
1/1

Finansowanie strategii marketingowych / Wojciech Grzegorczyk.
Bydgoszcz ; Oficyna Wydawnicza Branta, 2003.

Miejsce: MAG P WYP Książka
3/3

Finansowe aspekty marketingu / Wojciech Grzegorczyk.
Łódź : UŁ, 1997.

Miejsce: MAG WYP Książka
1/1

Kreowanie i realizacja strategii marketingowych przedsiębiorstwa : studia przypadków / pod red. Wojciecha Grzegorczyka.
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Marketing bankowy : podręcznik / Wojciech Grzegorczyk.
Warszawa : Zarządzanie i Finanse, 1999.

Miejsce: P WYP Książka
3/3

Marketing na rynkach zagranicznych / Wojciech Grzegorczyk.
Warszawa : Zarządzanie i Finanse, 1998.

Miejsce: P WYP Książka
3/3

Marketing na rynku międzynarodowym / Wojciech Grzegorczyk. Wyd. 3 zm.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Marketing na rynku międzynarodowym / Wojciech Grzegorczyk. Wyd. 2 poszerz.
Kraków ; Wolters Kluwer Polska, 2009.

Miejsce: WY WYP Książka
3/3

Podstawy marketingu bankowego / Wojciech Grzegorczyk.
Łódź : UŁ, 1994.

Miejsce: MAG P WYP Książka
1/1

Produkty bankowe : rozwój i sprzedaż / Wojciech Grzegorczyk.
Warszawa : Biblioteka Menedżera i Bankowca "Zarządzanie i Finanse", 2001.

Miejsce: MAG P WYP Książka
5/5

Reklama i promocja usług bankowych / Wojciech Grzegorczyk.
Warszawa : Zarządzanie i Finanse, 1996.

Miejsce: MAG P WYP Książka
1/1

Rynek papierów wartościowych / Wojciech Grzegorczyk. Wyd. 3
Łódź : UŁ, 1995.

Miejsce: MAG WYP Książka
1/1

Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne : etapy i formy / Wojciech Grzegorczyk, Wioletta Krawiec.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Strategie marketingowe banków / Wojciech Grzegorczyk.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.

Miejsce: P WYP Książka
1/1

Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych / Wojciech Grzegorczyk.
Warszawa : Zarządzanie i Finanse, 2002.

Miejsce: MAG P WY WYP Książka
6/6

Studium przypadków z marketingu : materiały do ćwiczeń / Wojciech Grzegorczyk.
Warszawa : WSZiM, 1994.

Miejsce: MAG WYP Książka
1/1

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wybrane problemy : studia przypadków / pod red. Wojciecha Grzegorczyka.
Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2017.

Miejsce: WYP Książka
1/1
   

Rezultaty od 1 do 18 z 18

Spróbuj innego zapytania używając