KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 40

1 2 3 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 40

  Egz.
Dost./Ogl.

Aktywa obrotowe i procesy logistyczne przedsiębiorstw w latach 2019-2022 : podstawowe zjawiska i tendencje / Czesław Skowronek.. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 2023, nr 2, s. 2-10 1231-2037.

Miejsce: Artykuły
0/1

Analiza rynku paliw płynnych w Polsce od stycznia 2019 r. do września 2022 r. / Marcin Złoty.. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 2023, nr 2, s. 50-[61] 1231-2037.

Miejsce: Artykuły
0/1

Bariery kształcenia profesjonalnych logistyków na potrzeby sił zbrojnych / Dariusz Grala.. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 2022, nr 3, s. 14-19 1231-2037.

Miejsce: Artykuły
0/1

Bezpieczeństwo procesów logistycznych po zmianach wywołanych pandemią COVID-19 / Tomasz Smal, Anna Orzeł.. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 2022, nr 3, s. 57-62 1231-2037.

Miejsce: Artykuły
0/1

Ceny najmu powierzchni magazynowych w ujęciu regionalnym - Polska 2021 / Adam Redmer.. Gospodarka Materiałowa & Logistyka. 2022, nr 2, s. 11-25 1231-2037.

Miejsce: Artykuły
0/1

Doskonalenie procesów logistycznych według metodyki DMAIC / Iwona Pisz, Sabina Wyrwich-Plotka.. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 2022, nr 5, s. 23-35 1231-2037.

Miejsce: Artykuły
0/1

Ekologistyka a rozwój opakowań w łańcuchu dostaw (cz.1) / Maciej Kaźmierczak.. Gospodarka Materiałowa & Logistyka. 2022, nr 1, s. 21-35 1231-2037.

Miejsce: Artykuły
0/1

Globalne łańcuchy dostaw w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę oraz popandemicznej normalności / Sabina Kauf.. Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2022, nr 7, s. 2-8 1231-2037.

Miejsce: Artykuły
0/1

Gospodarka materiałowa na przykładzie produkcji spieku w przedsiębiorstwie hutniczym / Robert Szudy, Marek Sołtysik, Bożena Gajdzik.. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 2022, nr 4, s. 22-28 1231-2037.

Miejsce: Artykuły
0/1

Identyfikacja wyzwań logistyki we współczesnym świecie / Jacek Szołtysek.. Gospodarka Materiałowa & Logistyka. 2022, nr 1, s. 2-10 1231-2037.

Miejsce: Artykuły
0/1

Integracja - koordynacja - synchronizacja działań zarządczych. Dyskusja nad istotą pojęć / Sebastian Twaróg.. Gospodarka Materiałowa & Logistyka. 2022, nr 7, s. 32-[41] 1231-2037.

Miejsce: Artykuły
0/1

Lokalizacja powierzchni magazynowej przedsiębiorstwa - planowanie i wybór obiektu / Waldemar W. Budner.. Gospodarka Materiałowa & Logistyka. 2022, nr 1, s. 2-12 1231-2037.

Miejsce: Artykuły
0/1

Modele biznesowe gospodarki o obiegu zamkniętym związane z zagospodarowaniem zużytych litowo-jonowych akumulatorów samochodowych / Ewa Sylwia Kamińska.. Gospodarka Materiałowa & Logistyka. 2022, nr 1, s. 2-12 1231-2037

Miejsce: Artykuły
0/1

Narodowy element wsparcia jako specyficzny element systemu zabezpieczenia logistycznego polskich kontyngentów wojskowych / Stanisław Smyk, Andrzej Łydka.. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 2022, nr 3, s. 2-13 1231-2037.

Miejsce: Artykuły
0/1

Nauczanie zdalne w czasie pandemii COVID-19 z perspektywy studentów kierunku logistyka - badanie pilotażowe / Magda Ligaj, Waldemar Pawlos.. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 2022, nr 3, s. 63-68 1231-2037.

Miejsce: Artykuły
0/1

Ocena oddziaływania rozwoju infrastruktury drogowej na funkcjonowanie wybranych przedsiębiorstw sektora transportowego - badania sondażowe / Tomasz Wiśniewski.. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 2022, nr 12, s. 34-44 1231-2037.

Miejsce: Artykuły
0/1

Oprogramowanie Warehouse Intelligence jako przykład innowacyjnego podejścia do optymalizacji procesów magazynowych / Marcin Jurczak, Jerzy Danisz.. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 2022, nr 9, s. 2-11 1231-2037.

Miejsce: Artykuły
0/1

Optymalizacja jako wyzwanie dla menedżerów ds. logistyki / Stanisław Smyk.. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 2023, nr 1, s. 7-17 1231-2037.

Miejsce: Artykuły
0/1

Polska kolej transgraniczna w dobie pandemii COVID-19 / Kamil Pawłowski.. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 2023, nr 3, s. 74-80 1231-2037.

Miejsce: Artykuły
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 40

Spróbuj innego zapytania używając