KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 20

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 20

  Egz.
Dost./Ogl.

Bezpieczeństwo państw bałtyckich a Rosja / Renata Runiewicz.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: P WY WYP Książka
3/3

Bezpieczeństwo personalne a bankowość elektroniczna na przykładzie banku Oszczadbank / [Dokument elektroniczny] Yaroslav Orlovskyi ; Renata Runiewicz.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Biznes w edukacji w Polsce / [Dokument elektroniczny] Karolina Maria Pyć ; Renata Runiewicz.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Etyczny wymiar zarządzania uczelnią niepubliczną w czasie pandemii COVID-19 / Renata Runiewicz.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2021, nr 3(48), s. 27-33 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Ewaluacja niepodległości Litwy, Łotwy i Estonii / Renata Runiewicz.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2020, nr 2(43), s. 7-21 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Logistyka na kontynencie azjatyckim / [Dokument elektroniczny] Adil Kassid ; Renata Runiewicz.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Logistyka, a turystyka rozrywkowa / [Dokument elektroniczny] Adrianna Barszczewska ; Renata Runiewicz.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Marginalizacja, wykluczenie a dyskryminacja w miejscu pracy : [Dokument elektroniczny] wybrane studium przypadku w Polsce i UE / Klaudia Morawska ; Renata Runiewicz.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rola i znaczenie logistyki w przemyśle elektrotechnicznym na przykładzie firmy 3LP / [Dokument elektroniczny] Piotr Jankowski ; Renata Runiewicz.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Specyfika i różnorodność strategii bezpieczeństwa narodowego państw bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) / Renata Runiewicz.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2020, nr 1(42), s. 7-14 2080-8461

Miejsce: Artykuły
0/2

Studenckie prace naukowe / pod red. Renaty Runiewicz i Iwony Przychockiej,
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: P WY WYP Książka
5/5

Targi międzynarodowe jako źródło informacji o partnerach zagranicznych na przykładzie działalności spółki Magnum Aleksandra Tyszka-Filipek sp. z o.o. / [Dokument elektroniczny] Łukasz Filipek ; Renata Runiewicz.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Uwarunkowania strategii geopolitycznych państw bałtyckich - Litwy, Łotwy i Estonii / Renata Runiewicz.. Współczesne problemy bezpieczeństwa, zarządzania i nowoczesnej inżynierii. 2021, s. 17-35

Miejsce: Artykuły
0/0

Wpływu pandemii na transport międzynarodowy na Ukrainie / [Dokument elektroniczny] Roman Slyzkoukhyi ; Renata Runiewicz.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Współczesne migracje źródłem ryzyka transportu międzynarodowego / [Dokument elektroniczny] Laura Dylewicz ; Renata Runiewicz.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Współczesne problemy bezpieczeństwa, zarządzania i nowoczesnej inżynierii / red. nauk. Renata Runiewicz, Iwona Przychocka, Leonard Milewicz.
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2021.

Miejsce: P WY WYP Książka
5/5

Wybrane problemy piractwa i rozboju na morzu / [Dokument elektroniczny] Marcin Jędrzej Kuźniar ; Renaty Runiewicz.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Zarządzanie bezpieczeństwem imprez wypoczynkowych i rozrywkowych na przykładzie parku wodnego Suntago / [Dokument elektroniczny] Łukasz Gajewski ; Renata Runiewicz.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Zarządzanie ekologicznymi obiektami / [Dokument elektroniczny] Kamil Pyczek ; Renata Runiewicz.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 20

Spróbuj innego zapytania używając