KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 76

1 2 3 4 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 76

  Egz.
Dost./Ogl.

Czynniki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw : ujęcie systemowe / Anna Doś.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Długowieczność : modelowanie i analiza ryzyk / Grażyna Trzpiot, Justyna Majewska.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii informacyjno-komunikacyjnych / Krzysztof Kania.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Economics and business communication challenges : international week / ed. by Wojciech Dyduch, Małgorzata Pańkowska.
Katowice : Publisher of the University of Economics, 2014.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Edukacja finansowa jako determinanta wzrostu włączenia finansowego : podejście zintegrowane / Bożena Frączek.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Ekonomia miejskich dóbr wspólnych / Adam Polko.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2022.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Formalne i nieformalne instytucje rynku pracy / Izabela Ostoj.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Gospodarka w służbie idei : rzecz o modelu szwedzkim / Sławomir Czech.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym / pod red. Małgorzaty Czornik ; [aut. Agnieszka Bugno-Janik et al.].
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Innowacje na poziomie mikro- i makroekonomicznym / red. nauk. Izabela Ostoj, Kamila Bartuś.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Innowacje w działalności banków spółdzielczych / Grażyna Szustak, Anna Szelągowska, Witold Gradoń, Łukasz Szewczyk.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta / Barbara Kucharska.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Innowacyjny rozwój : inteligentne organizacje / red. nauk. Celina M. Olszak, Robert Wolny.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020.

Miejsce: WYP Książka
0/1

Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego / praca zbiorowa pod red. Tadeusza Sporka.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Inteligencja strategiczna w budowaniu przyszłości miast i regionów / red. nauk. Andrzej Klasik, Florian Kuźnik.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sporka i Sylwii Talar.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Haliny Henzel / red. nauk. Krzysztof Marcinek.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / Krzysztof Marcinek [et al.].
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem / Marek Drzazga.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Miejsce: WYP Książka
1/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 76

Spróbuj innego zapytania używając