KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 103

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 3 4 5 6 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 103

  Egz.
Dost./Ogl.

Adjustment of Polish economy to the EU requirements / ed. by Mirosława Klamut.
Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2012.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Analiza wpływu wspomaganego długiem wykupu akcji (LBO) na wartość spółki / Tomasz Słoński.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Badania marketingowe - metody, nowe podejścia i konteksty badawcze / pod red. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej, Magdaleny Sobocińskiej.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem / pod red. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej, Magdaleny Sobocińskiej.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Cykliczność procesu urodzeń / Joanna Krupowicz.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin / Marek Kośny.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Dydaktyka finansów w szkołach wyższych / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym : wizualizacja i kompozycja / Kazimierz Perechuda. Wyd. 3 uzup. i rozsz.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów / Małgorzata Markowska.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Dziś i jutro polityki spójności w Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska, Ewa Szostak.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania / red. nauk. Tadeusz Dudycz, Grażyna Osbert-Pociecha, Bogumiła Brycz.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem / red. nauk. Tadeusz Dudycz, Grażyna Osbert-Pociecha, Bogumiła Brycz.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Efektywność odwrotnych mechanizmów aukcyjnych i quasi-aukcyjnych / Paweł Kuśmierczyk.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Efektywność usług publicznych - teoria i praktyka / Marian Kachniarz.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Ekonomia. 4 (25) red. nacz. Bogusław Fiedor
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Etyka gospodarcza / Bożena Klimczak. Wyd. 6.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Ewolucja polityki walutowej w Polsce po roku 1989 w perspektywie przystąpienia do strefy euro / Wawrzyniec Michalczyk.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Finanse i nieruchomości w rozwoju lokalnym / red. nauk. Ryszard Brol, Beata Bal-Domańska.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Finanse publiczne / pod red. Jerzego Sokołowskiego, Michała Sosnowskiego, Arkadiusza Żabińskiego.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Miejsce: WYP Książka
1/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 103

Spróbuj innego zapytania używając