START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 21

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 21

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Badanie rynku wynagrodzeń : problemy metodologiczne / red. Marta Juchnowicz.
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001.

Książka 4/4 B MAG P WYP

Efektywne systemy wynagrodzeń / pod red. Stanisławy Borkowskiej, Marty Juchnowicz.
Warszawa : IPiSS, 1999.

Książka 3/3 MAG P WYP

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy / pod red. nauk. Marty Juchnowicz.
Warszawa : Difin, 2007.

Książka 15/16 B MAG P WY WYP

Instrumenty zarządzania zasobem ludzkim w organizacji : materiały do studiowania : praca zbiorowa / pod red. Marty Juchnowicz ; Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi SGH.
Warszawa : Elipsa, 2001.

Książka 1/1 MAG WYP

Jak oceniać pracę? : wartość stanowisk i kompetencji / Marta Juchnowicz, Łukasz Sienkiewicz.
Warszawa : Difin, 2006.

Książka 13/13 B MAG P WY WYP

Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości : praca zbiorowa / pod red. Marty Juchnowicz.
Warszawa : Poltext, 2004.

Książka 4/4 B MAG P WYP

Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim / pod red. Marty Juchnowicz.
Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009.

Książka 8/8 B MAG P WY WYP

Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / Marta Juchnowicz, Tomasz Rostkowski, Łukasz Sienkiewicz ; pod red. Marty Juchnowicz.
Warszawa : Poltext, 2004.

Książka 1/1 B WYP

Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / Marta Juchnowicz, Tomasz Rostkowski, Łukasz Sienkiewicz ; pod red. Marty Juchnowicz.
Warszawa : Poltext, 2005.

Książka 17/17 B MAG P WY WYP

Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / Marta Juchnowicz, Tomasz Rostkowski, Łukasz Sienkiewicz ; pod red. Marty Juchnowicz.
Warszawa : Poltext, 2003.

Książka 3/3 B CZYT P WYP

Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim / pod red. Marty Juchnowicz.
Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009.

Książka 8/8 CZYT MAG P WYP

Skuteczne systemy wynagradzania w biznesie i sektorze publicznym / Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska, Tomasz Rostkowski.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2021.

Książka 2/2 WYP

Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / pod red. Marty Juchnowicz ; [aut. Dariusz Danilewicz et al.].
Warszawa : Poltext, 2004.

Książka 7/7 B MAG P WY WYP

Strategia personalna firmy / pod red. Marty Juchnowicz.
Warszawa : Difin, 2001.

Książka 6/6 B MAG P WY WYP

Strategia personalna firmy / pod red. Marty Juchnowicz.
Warszawa : Difin, 2000.

Książka 2/2 CZYT P WYP

Wynagrodzenia w małych i średnich firmach : stan aktualny oraz kierunki zmian / red. nauk. Marta Juchnowicz.
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,, 2005.

Książka 9/9 B CZYT MAG P WYP

Zaangażowanie pracowników : sposoby oceny i motywowania / Marta Juchnowicz.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2012.

Książka 5/6 CZYT P WYP

Zarządzanie kapitałem ludzkim : procesy, narzędzia, aplikacje / red. nauk. Marta Juchnowicz ; aut. rozdz. Marta Juchnowicz [i in.].
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014.

Książka 4/4 P PC WYP

Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niepewności : wyzwania i implikacje / aut. Robert Balcerzyk, Ewa Beck-Krala, Izabela Bednarska-Wnuk, Joanna Cewińska, Anna Cierniak-Emerych, Katarzyna Czainska, Marzena Fryczyńska, Maria Jabłońska-Wołoszyn, Katarzyna Januszkiewicz, Marta Juchnowicz, Jerzy Kaźmierczyk, Hanna Kinowska, Katarzyna Klimkiewicz, Magdalena Krzyżanowska-Celmer, Rafał Łabędzki, Agata Matuszewska-Kubicz, Ewa Multan, Katarzyna Piwowar-Sulej, Joanna Purgał-Popiela, Karol Raźniewski, Anna Rogozińska-Pawełczyk, Łukasz Sienkiewicz, Tomasz Stachurski, Marzena Staszkiewicz, Małgorzata Striker, Krzysztof Walczak, Izabela Warwas, Agnieszka Wolińska-Skuza, Iwona Zaręba, Małgorzata Zielińska ; red. nauk. Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2023.

Książka 1/1 WYP
   

Rezultaty od 1 do 19 z 21

Spróbuj innego zapytania używając