START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 18

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

Rezultaty od 1 do 18 z 18

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Czynności techniczno-procesowe jako instytucje realizujące zasady ogólne jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego / [Dokument elektroniczny] Michał Musiał ; prom. Marcin Rudnicki.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Formy ingerencji sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej w świetle przepisów polskiego prawa rodzinnego / [Dokument elektroniczny] Magdalena Guzikowska ; prom. Marcin Rudnicki.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Instytucja władzy rodzicielskiej w polskim prawie rodzinnym / [Dokument elektroniczny] Martyna Racewicz ; prom. Marcin Rudnicki.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Instytucja wyłączenia sędziego sądu administracyjnego jako gwarancja bezstronności sądu / [Dokument elektroniczny] Borecka Anna ; prom. Marcin Rudnicki.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Niegodność dziedziczenia w polskim prawie spadkowym / [Dokument elektroniczny] Agata Krystyna Wilburg ; prom. Marcin Rudnicki.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Odpowiedzialność solidarna właściwa dla umowy o roboty budowlane / [Dokument elektroniczny] Kamila Nowak ; prom. Marcin Rudnicki.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Podmioty i uczestnicy jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego / [Dokument elektroniczny] Sylwia Perdek ; prom. Marcin Rudnicki.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Przesłanki przysposobienia / [Dokument elektroniczny] Alicja Wierzyńska ; prom. Marcin Rudnicki.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej / [Dokument elektroniczny] Karolina Ciosek ; prom. Marcin Rudnicki.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Rola kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w procedurze zawarcia małżeństwa / [Dokument elektroniczny] Adam Łakomy ; prom. Marcin Rudnicki.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Rozstrzygnięcia wyroku rozwodowego bezpośrednio kształtujące sytuację małoletnich dzieci / [Dokument elektroniczny] Jacek Giza ; prom. Marcin Rudnicki.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Rozwiązanie stosunku przysposobienia / [Dokument elektroniczny] Joanna Wasilewska ; prom. Marcin Rudnicki.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym / [Dokument elektroniczny] Kacper Nadolski ; prom. Marcin Rudnicki.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Środki prawne przysługujące zobowiązanemu w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym / [Dokument elektroniczny] Olga Pakuła ; prom. Marcin Rudnicki.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym / [Dokument elektroniczny] Ewa Biel ; prom. Marcin Rudnicki.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Zasady kształtujące stadium wyjaśniające postępowania administracyjnego / [Dokument elektroniczny] Aleksandra Myszczyszyn ; prom. Marcin Rudnicki.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Zaświadczenie o pełnieniu służby w Policji w warunkach szczególnego zagrożenia życia lub zdrowia / [Dokument elektroniczny] Natalia Magdalena Miduch ; prom. Marcin Rudnicki.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Zwyczajne środki zaskarżenia decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym / [Dokument elektroniczny] Filip Dziędziora ; prom. Marcin Rudnicki.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC
     

Rezultaty od 1 do 18 z 18

Spróbuj innego zapytania używając