KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 10

Rezultaty od 1 do 10 z 10

  Egz.
Dost./Ogl.

Inteligentne systemy zarządzania : teoria i praktyka / red. Jerzy S. Zieliński.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000.

Miejsce: MAG P WYP Książka
3/3

Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami / Zofia Wysokińska.
Warszawa ; Łódź : Wydaw. Naukowe PWN, 2001.

Miejsce: WYP Książka
2/2

Kształtowanie wartości firmy / Monika Marcinkowska.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000.

Miejsce: MAG WYP Książka
1/1

Marketing dla menedżerów / Tomasz Domański, Paweł Kowalski.
Warszawa ; Łódź : Wydaw. Naukowe PWN, 2000.

Miejsce: MAG P WYP Książka
2/2

Podstawy zarządzania jakością / Jens J. Dahlgaard, Kai Kristensen, Gopal K. Kanji. Wyd. 1, dodr.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001.

Miejsce: MAG P WY WYP Książka
5/5

Promocja : system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem / Jan W. Wiktor.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001.

Miejsce: MAG P WYP Książka
3/3

Strategiczna karta wyników : jak przełożyć strategię na działanie / Robert S. Kaplan, David P. Norton ; oprac. wersji pol. Krzysztof Pniewski, Alicja Jaruga, Mariusz Polakowski. Wyd. 2
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002.

Miejsce: MAG P WYP Książka
3/3

Wracają problemy kryzysu gospodarczego / Paul Krugman.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

Miejsce: WYP Książka
2/2

Wyobraźnia organizacyjna : nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarządzania / Gareth Morgan.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001.

Miejsce: MAG P WYP Książka
2/2

Zachowanie konsumenta : koncepcje i badania europejskie / red. nauk. Mary Lambkin [et al.].
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001.

Miejsce: MAG WYP Książka
1/1
   

Rezultaty od 1 do 10 z 10

Spróbuj innego zapytania używając