START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 39

1 2 3 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 39

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Bezpodstawne wzbogacenie : art. 405-414 KC : komentarz / Paweł Księżak. Stan prawny: sierpień 2007 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007.

Książka 1/1 B

Dyscyplina finansów publicznych : komentarz / Piotr Gryska, Tomasz Robaczyński.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006.

Książka 2/2 B MAG

Gospodarka nieruchomościami : komentarz / Michał Horoszko, Dariusz Pęchorzewski (red.). Stan prawny październik 2008 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009.

Książka 1/1 MAG

Kodeks karny skarbowy : komentarz / aut. dr hab. prof. UJK Grzegorz Skowronek. Stan prawny na 2019 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020.

Książka 0/1 BC

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa. Stan prawny: 1 marca 2007 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007.

Książka 1/1 B

Kodeks pracy : komentarz do nowelizacji / Wiktor Cajsel. [Stan prawny na 1.09.2004 r.]
Warszawa : C. H. Beck, 2004.

Książka 1/1 MAG

Konwencja z Lugano : europejskie prawo dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych : komentarz / Jan Ciszewski. 2 wyd., stan prawny: listopad 2003 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2004.

Książka 1/1 B

Koszty sądowe w sprawach cywilnych : komentarz / Andrzej Oklejak, Mariusz Sorysz. Stan prawny: maj 2007 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007.

Książka 1/2 B BC

Ochrona informacji niejawnych : komentarz / Tomasz Szewc. Stan prawny: 1 grudnia 2006 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007.

Książka 5/5 B MAG

Postępowanie w sprawach gospodarczych : komentarz / Radosław Flejszar. 2. wyd., stan prawny 21 kwietnia 2007 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007.

Książka 2/2 B

Pracownicze programy emerytalne : komentarz / Alicja Kopeć, Marcin Wojewódka.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2005.

Książka 1/1 B

Prawo o ustroju sądów powszechnych : komentarz / Izabela Haÿduk-Hawrylak, Bartłomiej Kołecki, Anna Wleklińska. 3. wyd.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018.

Książka 0/1 BC

Prawo przewozowe : komentarz / Tomasz Szanciło. Stan prawny: marzec 2008 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008.

Książka 2/2 B

Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / Piotr Zimmerman. Stan prawny: 17 październik 2007 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007.

Książka 1/1 B

Prawo zamówień publicznych : komentarz / Marcin Płużański. 3. wyd., stan prawny: czerwiec 2009 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009.

Książka 0/1 BC

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Arkadiusz Michalak. Stan prawny styczeń 2008 r.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008.

Książka 1/2 B BC

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji : komentarz / Bartosz Draniewicz. Stan prawny 1 stycznia 2006 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006.

Książka 7/8 CZY WY

Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz / Krzysztof Pietrzykowski. 4. wyd., stan prawny: 1 lipca 2008 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008.

Książka 0/1 BC

Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz / Krzysztof Pietrzykowski. 3. wyd., stan prawny: 2 marca 2006 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006.

Książka 2/2 B
   

Rezultaty od 1 do 19 z 39

Spróbuj innego zapytania używając