START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 16

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

Rezultaty od 1 do 16 z 16

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Funkcjonowanie i organizacja urzędów pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole / [Dokument elektroniczny] Anna Hejna ; Jerzy Rychlik.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Ochrona rynku konsumenckiego / [Dokument elektroniczny] Wioletta Kapela ; Jerzy Rychlik.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe na przykładzie art. 110-116 ustawy Ordynacja podatkowa / [Dokument elektroniczny] Ewa Sęczkowska ; Jerzy Rychlik.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Organizacje pozarządowe filarem społeczeństwa obywatelskiego / [Dokument elektroniczny] Anna Zadrożna ; Jerzy Rychlik.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Podstawy prawne oraz praktyka stosowania instytucji wierzytelności w Polsce / [Dokument elektroniczny] Edyta Raubo ; Jerzy Rychlik.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Policja i jej organizacja oraz jej kompetencje w zakresie bezpieczeństwa publicznego / [Dokument elektroniczny] Sylwia Szymańska ; Jerzy Rychlik.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Prawa człowieka w Polsce i na Ukrainie / [Dokument elektroniczny] Tetyana Senyk ; Jerzy Rychlik.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Prawa konsumenta i ich świadomość w społeczeństwie / [Dokument elektroniczny] Adam Purzycki ; Jerzy Rychlik.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Prawne aspekty ochrony środowiska w Polsce i na Ukrainie z uwzględnieniem transportu kolejowego / [Dokument elektroniczny] Vadym Kozlaniuk ; Jerzy Rychlik.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Prezydent m.st. Warszawy : [Dokument elektroniczny] kompetencje / Magdalena Bandyra ; Jerzy Rychlik.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Proces dokumentowania sprzedaży, dzierżawy oraz usług serwisowych w świetle obowiązujących przepisów prawnych na podstawie doświadczeń w tym zakresie firmy Toyota Material Handling sp. z o.o. / [Dokument elektroniczny] Patrycja Romańska ; Jerzy Rychlik.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Rola i zadania Państwowej Straży Pożarnej w zarządzaniu kryzysowym / [Dokument elektroniczny] Anita Balcerak ; Jerzy Rychlik.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Rola i znaczenie Urzędu Zamówień Publicznych w Polsce / [Dokument elektroniczny] Tomasz Jaczyński ; Jerzy Rychlik.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Status, kompetencje Prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej / [Dokument elektroniczny] Agnieszka Binienda ; Jerzy Rychlik.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Stosunki pracy w Polsce : [Dokument elektroniczny] Aspekt prawny / Alina Tkachenko ; Jerzy Rychlik.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Zakaz konkurencji w prawie pracy / [Dokument elektroniczny] Kamila Sosnowska ; Jerzy Rychlik.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A
     

Rezultaty od 1 do 16 z 16

Spróbuj innego zapytania używając