START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 21

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 21

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

[Ustrój Unii Europejskiej]. [T. 2] / [pod red. Jana Barcza]. Wyd. 2
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010.

Książka 4/4 WY WYP

Dwadzieścia lat stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami : budowanie podstaw prawnych : Traktat "2+4", Traktat o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej, Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, pomoc dla ofiar prześladowania nazistowskiego, roszczenia niemieckie wobec Polski / Jan Barcz.
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011.

Książka 5/6 B CZYT WY WYP

Instytucje i prawo Unii Europejskiej / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska. Wyd. 6, stan prawny na 21 lipca 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Książka 6/7 B BC P WY WYP

Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska. Wyd. 3.
Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis 2012.

Książka 15/15 B PC WY WYP

Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony : aspekty ekonomiczne / Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.

Książka 12/13 B BC P WY WYP

Podstawy prawne Unii Europejskiej : Traktat z Lizbony, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz z protokołami i deklaracjami, Karta Praw Podstawowych / wprowadzenie, wybór i oprac. Jan Barcz. Stan prawny na 31 marca 2010 r.
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010.

Książka 4/4 WY WYP

Podstawy prawne Unii Europejskiej : Traktat z Lizbony, Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz z protokołami i deklaracjami, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Ustawy dotyczące członkostwa Polski w UE / wprowadzenie, wybór i oprac. Jan Barcz. Wyd. 3, stan prawny na 31 marca 2010 r.
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010.

Książka 4/5 BC WY WYP

Polityki Unii Europejskiej: polityki społeczne : aspekty prawne / pod red. Jana Barcza ; aut. Jan Barcz, Magdalena Bainczyk, Magdalena Bober, Anastazja Gajda, Barbara Janusz-Pawletta, Agnieszka Jańczuk, Atina Krajewska, Arkadiusz Michoński, Anna Pudło, Joanna Ryszka, Izabela Skomerska-Muchowska, Urszula Stępkowska.
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010.

Książka 4/5 B BC CZYT P WY

Poznaj Traktat z Lizbony / [aut. Jan Barcz].
Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2010.

Książka 2/2 WY

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej / [aut. Jan Barcz].
Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2011.

Książka 2/2 WY

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej : podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami / Jan Barcz.
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010.

Książka 7/8 B BC CZYT P WY WYP

Rewizja traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony : Praktyka, problemy prawne i proceduralne / Jan Barcz [et al.] ; red. Jan Barcz.
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2012.

Książka 1/1 WY

Unia Europejska a obrót towarami strategicznymi : nowe regulacje - nowe wyzwania / pod red. Jana Barcza i Jana Bokszczanina.
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2013.

Książka 2/2 WY

Unia Europejska na rozstajach : dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej : Traktat z Lizbony / Jan Barcz. Wyd. 2 (zmien. i uzup.).
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010.

Książka 3/3 WY

Unia Europejska na rozstajach : Traktat z Lizbony : dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej / Jan Barcz. Wyd. 3.
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2011.

Książka 8/8 B BC P WY WYP

Ustrój Unii Europejskiej : zasady ustrojowe, system instytucjonalny, źródła prawa, obywatel Unii, system ochrony prawnej, finanse, prawne aspekty członkowstwa Polski. [T. 1] / pod red. Jana Barcza ; aut. Jan Barcz [et al.]. Wyd. 2
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010.

Książka 5/5 WY WYP

Ustrój Unii Europejskiej. [1] / pod red. Jana Barcza ; aut.: Jan Barcz [et al.]. Wyd. 2.
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010.

Książka 1/2 CZY WY

Ustrój Unii Europejskiej. [2] / pod red. Jana Barcza. Wyd. 2.
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010.

Książka 1/2 CZY WY

Zarys prawa / Jan Barcz, Andrzej Bierć, Jolanta Jakubowska-Hara, Stefan Korycki, Jerzy Kuciński, Walerian Sanetra ; pod red. Jerzego Kucińskiego.
Warszawa : LexisNexis Polska, 2012.

Książka 16/17 B BC CZYT MAG P WY WYP
   

Rezultaty od 1 do 19 z 21

Spróbuj innego zapytania używając