START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 310

Autorzy: [ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria: [ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 310

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

(Nie)równy dostęp do wykształcenia. Pomiędzy ideą a rzeczywistością szkolną w Polsce = (Un)equal Access to Education. Between the Idea and the School Reality in Poland / Natalia Stępień-Lampa.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2020, nr 5(57), s. 153-164 2082-1212.

Artykuły Wrocław 0/1

1000 chairs / Charlotte & Peter Fiell ; german transl. Klaus Binder, Jeremy Gaines ; french transl. Jacques Bosser. Revised and updated edition.
Köln : Taschen, 2022.

Książka 1/1 WY

Academic teacher's work in the face of contemporary challenges = Praca nauczyciela akademickiego wobec wyzwań współczesności = interdisciplinary considerations = rozważania w ujęciu interdyscyplinarnym / Justyna Czerniak-Swędzioł, Ewelina Kumor-Jezierska, Paulina Sekuła, Ewa Krzaklewska, Marta Warat.. Praca i Zabezpieczenie Społeczne. 2021, nr 10, s. 3-13 0032-6186.

Artykuły Wrocław 0/1

Administrative Monetary Penalties During a Pandemic Covid-2019 in Poland = Administracyjne kary pieniężne podczas pandemii w Polsce : Selected Aspects = wybrane aspekty / Tomasz Hoffmann.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2022, nr 2 (66), s. 337-351 2082-1212.

Artykuły Wrocław 0/1

Aksjologiczna rewolucja w Polsce w 2020 roku: "piątka dla zwierząt" i decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji - próba wyjaśnienia przyczyn spadku poparcia dla PiS z wykorzystaniem macierzy kołowej = The "Axiological Revolution" in Poland in 2020: 'Five for Animals' and the Decision of the Constitutional Tribunal on Abortion - An Attempt at Explaining the Reasons for the Decline in Support for Law and Justice with the Use of a Circular Matrix / Przemysław Maj.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2020, nr 6(58), s. 225-234 2082-1212.

Artykuły Wrocław 0/1

Aktywizm sędziowski w Polsce - uwagi na tle uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sadu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. (BSA I-4110-1/20) = Judicial Activism in Poland - Remarks against the Background of a Resolution of the Formation of the Combined Civil Chamber, Criminal Chamber and Labor Law and Social Security Chamber of the Supreme Court of 23 January 2020 (BSA I-4110-1/20) / Aleksandra Szydzik.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2020, nr 5(57), s. 177-189 2082-1212.

Artykuły Wrocław 0/1

Amazing Muslims who changed the world / Burhana Islam ; adapted by Sophia Khan ; il. by Reya Ahmed, Deema Alawa, Nabi H. Ali, Saffa Khan, Aaliya Jaleel, Aghnia Mardiyah, Guy Harvey ; series ed. Sorrel Pitts.
[Londyn] : Penguin Random House, 2021.

Książka 1/2 WY WYP

Appeal Against an Administrative Decision in Part in the Aspect of Selected Constitutional Standards of the Democratic Rule of Law = Zaskarżenie decyzji administracyjnej w części w aspekcie wybranych konstytucyjnych standardów demokratycznego państwa prawnego / Przemysław Kledzik.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2022, nr 4 (68), s. 289-300 2082-1212.

Artykuły Wrocław 0/1

Architecture and design : review : the ultimate inspiration- from interior to exterior / tekst by Frank Wagner ; red. Cindi Cook, Martin Waller ; tł. Richard Bishop, Martin Waller.
Hamburg : teNeues, 2021.

Książka 1/1 WY

Architecture therapy: principles of designing and shaping space in centres for cancer patients, based on the architecture of Maggie's Centres / Joanna Gronostajska, Roman Czajka.. Builder Science. 2021, nr 3, s. 64-68 1896-0642.

Artykuły 0/1

Artificial intelligence / aut. and il. Michael Wooldridge ; retold by Catrin Morris ; series ed. Sorrel Pitts.
[Londyn] : Penguin Random House, 2022.

Książka 2/2 WY WYP

Artykuł 35 ustęp 2 ustawy o referendum lokalnym w świetle konstytucyjnej zasady proporcjonalności = Article 35 Section 2 of the Act on the Local Referendum in the Light of the Constitutional Principle of Proportionality / Łukasz Buczkowski.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2020, nr 5(57), s. 61-74 2082-1212.

Artykuły Wrocław 0/1

Assessing the Implementation of ECtHR Judgments by Poland and Moldova = Ocena wykonania wyroków ectr przez Polskę i Mołdawię / Daniel Goinic.. Przegląd Konstytucyjny. 2020, nr 3, s. 20-38 2544-2031.

Artykuły Wrocław 0/1

Assessment of communication behavior of high school and university students of Piła and Chodzież counties = Ocena zachowań komunikacyjnych uczniów i studentów powiatu pilskiego i chodzieskiego / Piotr Gorzelańczyk, Paulina Zwierzykowska.. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 2021, nr 6, s. 23-35 1231-2037.

Artykuły 0/1

Assessment of expatriates' satisfaction with working and living conditions abroad = Ocena satysfakcji ekspatriantów z warunków pracy i życia za granicą / Dorota Simpson.. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. 2021, nr 25, s. 157-172 1428-7889.

Artykuły Wrocław 0/1

Ballet shoes / Noel Streatfeild ; retold by Hannah Dolan ; il. by Carol Jonas ; series ed. Sorrel Pitts.
[Londyn] : Penguin Random House, 2021.

Książka 1/2 WY WYP

Bauhaus 1919-1933 / Magdalena Droste.
Köln : Taschen, cop. 2021.

Książka 1/1 WY

Bezpieczeństwo państwa a wojna hybrydowa. Ujęcie interdyscyplinarne = State Security and Hybrid Warfare. An Interdisciplinary Approach / Leszek Elak, Paweł Zając.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2020, nr 6(58), s. 429-448 2082-1212.

Artykuły Wrocław 0/1

Big data and the abuse of a dominant position by data-driven online platforms under EU competition law / Iga Małobęcka-Szwast.
Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2021.

Książka 1/1 WYP
   

Rezultaty od 1 do 19 z 310

Spróbuj innego zapytania używając