START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 17

Rezultaty od 1 do 17 z 17

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności / red. Wioletta Żelazowska ; aktual. tł. M. Balcerzak. Wyd. 6., stan prawny: 1 sierpnia 2021 r.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2021.

Książka 1/2 WYP

Kodeks cywilny - KC. Kodeks postępowania cywilnego - KPC / wydaw. Wioletta Żelazowska. Wyd. 26, stan prawny: 3 sierpnia 2020 r.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020.

Książka 1/1 WYP

Kodeks karny - KK / wydaw. Wioletta Żelazowska. Wyd. 54, stan prawny: 12 sierpnia 2020 r.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020.

Książka 0/1 WYP

Kodeks postępowania karnego - KPK / wydaw. Wioletta Żelazowska. 46. wyd., stan prawny: 2 sierpnia 2021 r.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2021.

Książka 0/2 BC

Kodeks pracy - KP / wydaw. Wioletta Żelazowska. Wyd. 11., stan prawny na wrzesień 2020 r.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020.

Książka 1/1 P

Kodeks pracy - KP / wydaw. Wioletta Żelazowska. Wyd. 12, stan prawny: 17 lutego 2021.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021.

Książka 2/4 BC WY WYP

Kodeks spółek handlowych - KSH / wydaw. Wioletta Żelazowska. Wyd. 34, stan prawny na 1 czerwca 2020 r.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020.

Książka 1/1 WYP

Kodeks spółek handlowych - KSH / wydaw. Wioletta Żelazowska. Wyd. 37, stan prawny: 20 kwietnia 2022 r.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2022.

Książka 1/1 WYP

Kodeks spółek handlowych - KSH / wydaw. Wioletta Żelazowska. 33. wyd., stan prawny: 1 stycznia 2020 r.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020.

Książka 0/3 BC

Ordynacja podatkowa / wydawca Wioletta Żelazowska. 42. wyd., stan prawny: 4 stycznia 2021 r.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021.

Książka 0/2 BC

Ordynacja podatkowa / wydaw. Wioletta Żelazowska. Wyd. 40, stan prawny 8 stycznia 2020 r.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020.

Książka 3/3 WYP

Podatki 2021 : ordynacja podatkowa, podatki dochodowe, VAT i akcyza, spadki i darowizny, czynności cywilnoprawne, opłata skarbowa, podatki i opłaty lokalne, podatek zryczałtowany oraz rozporządzenia wykonawcze / wyd. Wioletta Żelazowska. Wyd. 2., stan prawny: 9 lipca 2021 r. (do Dz.U. z 2021 r. poz. 1262).
Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2021.

Książka 2/2 P WYP

Prawo bankowe. Ustawa o Narodowym Banku Polskim / wydaw. Wioletta Żelazowska. Wyd. 34., stan prawny: 19 kwietnia 2021 r.
Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, cop. 2021.

Książka 1/1 WYP

Prawo ochrony środowiska / wydaw. Wioletta Żelazowska. Wyd. 14, stan prawny: 7 lipca 2020 r.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020.

Książka 2/2 WY WYP

Prawo przedsiębiorców / wydaw. Wioletta Żelazowska. Wyd. 5, stan prawny: 6 listopada 2021 r.
Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2021.

Książka 1/1 WYP

Ubezpieczenia społeczne / wydaw. Wioletta Żelazowska. Wyd. 13, stan prawny: 26 października 2021 r.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021.

Książka 0/1 WYP

Ustawa o Policji / wydaw. Wioletta Żelazowska. Wyd. 21, stan prawny: 4 października 2021 r.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021.

Książka 1/1 WYP
     

Rezultaty od 1 do 17 z 17

Spróbuj innego zapytania używając