KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 660

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 660

  Egz.
Dost./Ogl.

185 lat ubezpieczeń gospodarczych w Polsce / Państwowy Zakład Ubezpieczeń.
Warszawa : PZU, 1988.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Afganistan : zarys dziejów / Jan Petrus.
Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1987

Miejsce: MA Książka
1/1

Agresja 17 września 1939 : studium aspektów politycznych / Jerzy Łojek.
Warszawa : PAX, 1990.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Albania : krótki zarys dziejów / Adam Koseski.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1988.

Miejsce: MA MAG Książka
2/2

Amerykańska ekonomika wojenna : studium historyczno-ekonomiczne / Wacław Stankiewicz.
Warszawa : Wydaw. MON, 1986.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Analiza decyzyjna i psychologia decyzji / Tadeusz Tyszka.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1986.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Analiza konstrukcji tekstu dowodu jako środka przekazu w matematyce / Jan Konior.
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1983.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Analiza systemowa : podstawy i metodologia / red. Władysław Findeisen.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1985.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Analiza systemowa procesu zarządzania / Adam Stabryła ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narod. im. Ossolińskich, 1984.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Archeologia prawna Europy / Witold Maisel.
Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, 1989.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Architektura postmodernistyczna / Charles A. Jencks ; [tł. Barbara Gadomska].
Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 1987.

Miejsce: WY Książka
1/1

Atakowanie problemów / Zbigniew Pietrasiński.
Warszawa : Nasza Księgarnia, 1983.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Badania operacyjne : zastosowania w zarządzaniu / Harvey M. Wagner. Wyd. 2
Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1980.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Bariery efektywności organizacji : przykład rad narodowych i administracji terenowej stopnia podstawowego / Ewa Nalewajko ; Zakład Nauk Zarządzania PAN.
Wrocław [etc.] : Zakład Narod. im. Ossolińskich, 1988.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Behawioryzm oraz Psychologia, jak ją widzi behawiorysta / John B. Watson.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.

Miejsce: WYP Książka
2/2

Bibliografia prawa i postępowania cywilnego : literatura i orzecznictwo / Zbigniew Trybulski.
Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1987.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Bibliografia prawa karnego : (materialnego, procesowego i wykonawczego)
Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1969-.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Bibliotekarstwo i bibliografia - Rodzaje i części składowe bibliografii - Terminologia / Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości.
Warszawa : Wydaw. Normalizacyjne ALFA, 1989.

Miejsce: MAG Książka
1/1

Bibliotekarze, zawód, osobowość, kwalifikacje / red. Krystyna Dąbrowska.
Warszawa : BN, 1990.

Miejsce: MAG Książka
1/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 660

Spróbuj innego zapytania używając