KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 18

Rezultaty od 1 do 18 z 18

  Egz.
Dost./Ogl.

Badania nieniszczące betonów w szkieletowych obiektach energetycznych w świetle normy PN-EN 13971 / Leonard Runkiewicz, Jan Sieczkowski, Maciej Runkiewicz.. Builder Science. 2022, nr 4 (297), s. 20-23 1896-0642.

Miejsce: Artykuły
0/1

Elewacje wentylowane : diagnostyka stanu technicznego : poradnik = Ventilated facades : technical condition diagnostics : guidance / Leonard Runkiewicz, Ołeksij Kopyłow, Jan Sieczkowski.
Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2021.

Miejsce: WY Książka
1/1

Najważniejsze problemy poprawy projektowania elementów i obiektów budowlanych / Leonard Runkiewicz, Jan Sieczkowski.. Builder Science. 2021, nr 5, s. 21-24 1896-0642.

Miejsce: Artykuły
0/1

Nowe zasady stosowania badań nieniszczących do oceny wytrzymałości i jednorodności betonów. Cz. 1. / Leonard Runkiewicz, Jan Sieczkowski, Maciej Runkiewicz.. Builder Science. 2021, nr 1, s. 27-31 1896-0642.

Miejsce: Artykuły
0/1

Nowe zasady stosowania badań nieniszczących do oceny wytrzymałości i jednorodności betonów. Cz. 2. / Leonard Runkiewicz, Jan Sieczkowski, Maciej Runkiewicz.. Builder Science. 2021, nr 2, s. 11-13 1896-0642.

Miejsce: Artykuły
0/1

Obliczanie powierzchni i kubatur budynku : poradnik z przykładami / Andrzej Pogorzelski, Jan Sieczkowski. Wyd. 2, zaktualizowane, stan prawny: 15 kwietnia 2023 r.
Warszawa : Polcen, 2023.

Miejsce: WY Książka
3/3

Ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych : poradnik = Safety assessment of existing reinforced concrete structures : guidance / Leonard Runkiewicz, Jan Sieczkowski.
Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2022.

Miejsce: WY Książka
1/1

Okresowe oceny stanu technicznego elewacji budynków : cz. 2. Tynki zwykłe / Leonard Runkiewicz, Jan Sieczkowski, Ołeksij Kopyłow.. Builder Science. 2020, nr 8, s. 18-22 1896-0642.

Miejsce: Artykuły
0/1

Okresowe oceny stanu technicznego elewacji budynków : cz. 4. Ściany osłonowe / Leonard Runkiewicz, Jan Sieczkowski, Ołeksij Kopyłow.. Builder Science. 2020, nr 10, s. 19-23 1896-0642.

Miejsce: Artykuły
0/1

Okresowe oceny stanu technicznego elewacji budynków : cz. 3. Systemy ETICS / Leonard Runkiewicz, Jan Sieczkowski, Ołeksij Kopyłow.. Builder Science. 2020, nr 9, s. 19-23 1896-0642.

Miejsce: Artykuły
0/1

Okresowe oceny stanu technicznego elewacji budynków : cz. 5. Ściany z płyt warstwowych / Leonard Runkiewicz, Jan Sieczkowski, Ołeksij Kopyłow.. Builder Science. 2020, nr 11, s. 20-24 1896-0642.

Miejsce: Artykuły
0/1

Okresowe oceny stanu technicznego elewacji budynków : cz. 7. Elewacje z okładzin kamiennych przyklejanych do ścian / Leonard Runkiewicz, Ołeksij Kopyłow, Jan Sieczkowski.. Builder Science. 2021, nr 1, s. 9-13 1896-0642.

Miejsce: Artykuły
0/1

Okresowe oceny stanu technicznego elewacji budynków : cz. 8. Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych / Leonard Runkiewicz, Ołeksij Kopyłow, Jan Sieczkowski.. Builder Science. 2021, nr 2, s. 25-31 1896-0642.

Miejsce: Artykuły
0/1

Okresowe oceny stanu technicznego elewacji budynków : cz. 1. Wymagania ogólne / Leonard Runkiewicz, Jan Sieczkowski, Ołeksij Kopyłow.. Builder Science. 2020, nr 7, s. 15-17 1896-0642.

Miejsce: Artykuły
0/1

Okresowe oceny stanu technicznego elewacji budynków : cz. 6. Elewacje wentylowane / Leonard Runkiewicz, Jan Sieczkowski, Ołeksij Kopyłow.. Builder Science. 2020, nr 12, s. 8-12 1896-0642.

Miejsce: Artykuły
0/1

Podwyższone wymagania przy projektowaniu i wykonywaniu obiektów energetycznych / Leonard Runkiewicz, Jan Sieczkowski.. Builder Science. 2020, nr 4, s. 54-57 1896-0642.

Miejsce: Artykuły
0/1

Techniczna i ekonomiczna propozycja rozwiązania problemu ścian trójwarstwowych w budynkach wielopłytkowych / Leonard Runkiewicz, Jarosław Szulc, Jan Sieczkowski.. Builder Science. 2020, nr 5, s. 20-24 1896-0642.

Miejsce: Artykuły
0/1

Uprzemysłowione budownictwo mieszkaniowe. Dawne i obecne wymagania oraz oczekiwania / Leonard Runkiewicz, Jarosław Szulc, Jan Sieczkowski.. Builder Science. 2021, nr 9, s. 6-10 1896-0642.

Miejsce: Artykuły
0/1
   

Rezultaty od 1 do 18 z 18

Spróbuj innego zapytania używając