KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 70

1 2 3 4 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 70

  Egz.
Dost./Ogl.

Armand Hammer - postać z podręczników biznesu / Andrzej Wilk.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2022, nr 3, s. 91-96 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Badania podmiotów opiniujących w dziedzinie analizy dokumentów / Sylwia Skubisz-Ślusarczyk, Iwona Zieniewicz.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2024, nr 1(58), s. 7-25 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/1

Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski po wejściu do Unii Europejskiej / Stanisław Krysiński.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2021, nr 2(47), s. 7-22 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Company information techniques in production engineering / Bogdan Żółtowski, Stanisław Tkaczyk, Mariusz Żółtowski, Paweł Ogrodnik.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2024, nr 1(58), s. 121-136 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/1

Crisis resilience and tax law dynamics : exploring their interplay in Poland's hotel industry / Marta Stanisławska, Anna Kasperowicz.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2024, nr 1(58), s. 72-102 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/1

Doświadczanie stresu oraz braku równowagi między pracą a życiem osobisty, podczas pracy zdalnej / Magdalena Ścigała.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2022, nr 3, s. 7-20 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Efektywna i efektowna xiplomacy globalna / Sylwester Szafarz.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2022, nr 4, s. 7-19 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem w zmieniającym się otoczeniu rynkowym / Monika Szczerbak.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2023, nr 3, s. 67-89 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Ekspertyza traseologiczna jako środek identyfikacji kryminalistycznej / Beata Kaczmarek.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2021, nr 2(47), s. 88-99 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Etyczny wymiar zarządzania uczelnią niepubliczną w czasie pandemii COVID-19 / Renata Runiewicz.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2021, nr 3(48), s. 27-33 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Finanse Narodowego Funduszu Zdrowia w czasie pandemii / Agnieszka Parlińska, Maria Parlińska, Nikodem Młodziejewski.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2023, nr 3, s. 104-128 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Funkcjonowanie w warunkach różnorodności kulturowej pracowników w przedsiębiorstwie / Kamil Kalaj, Robert Majkut.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2023, nr 4(57), s. 28-47 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/1

Gender and work-life balance : mini-review / Hatice Emekli.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2023, nr 1(54), s. 80-89 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Globalny dualizm kryzysowy / Sylwester Szafarz.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2021, nr 1(46), s. 7-24 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Henry Kissinger i Grzegorz Kołodko o Chinach / Andrzej Wilk.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2022, nr 4, s. 20-26 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Idea dobra wspólnego w działalności ponadnarodowych organizacji gospodarczych / Jerzy Walkowiak.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2021, nr 1(46), s. 52-72 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Identyfikacja stopnia dojrzałości implementacji technologii ICT w polskich przedsiębiorstwach usługowych / Beata Jackowska, Piotr Sliż, Jędrzej Siciński.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2023, nr 3, s. 90-103 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Influencja filozofii Immanuela Kanta na stworzenie podstaw wiktymologii / Mirosław J. Bednarski, Józef E. Sowiński.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2023, nr 2, s. 77-89 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Innowacje w obliczu pandemii na przykładzie usług gastronomicznych / Elżbieta Szymańska, Katarzyna Żukowska, Aleksandra Czerpak.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2024, nr 1(58), s. 56-71 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 70

Spróbuj innego zapytania używając