KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 10

Rezultaty od 1 do 10 z 10

  Egz.
Dost./Ogl.

Akustyka : ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Cz. 1, Izolacyjność od dźwięków powietrznych / Polski Komitet Normalizacyjny.
Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, cop.2021.

Miejsce: CZY Książka
0/1

Akustyka : ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Cz. 2, Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych / Polski Komitet Normalizacyjny.
Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, cop. 2021.

Miejsce: CZY Książka
0/1

Efektywność energetyczna budynków : wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia. Cz. 1, Specyfikacje, Moduł M9 / Polski Komitet Normalizacyjny.
Warszawa : PKN, cop. 2021.

Miejsce: CZY Książka
0/1

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych : MOT.05 : podręcznik do nauki zawodu technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych. Cz. 1 / Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński. Wyd. 3.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2020.

Miejsce: CZY WY Książka
1/2

Pojazdy kołowe i gąsienicowe / redaktor naukowy Bogdan Żółtowski ; zespół autorski: Simiński Przemysław, Kruk Zygmunt, Starczewski Lech, Sosnowicz Robert, Kończak Jarosław, Kosiuczenko Krzysztof, Pawlak Grzegorz, Płochocki Patryk, Ciekot Zbigniew, Nowakowski Marek, Żółtowski Bogdan.
Radom ; Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji. Wydawnictwo Naukowe, 2023.

Miejsce: CZY WY Książka
3/4

Polski transport samochodowy ładunków / red. nauk. Zdzisław Kordel. Wyd. 1, dodr.
Warszawa : CeDeWu, 2021.

Miejsce: CZY WY Książka
2/2

Światło dzienne w budynkach / Polski Komitet Normalizacyjny.
Warszawa : PKN, cop. 2022.

Miejsce: CZY Książka
0/1

Światło i oświetlenie : oświetlenie miejsc pracy. Cz. 1, Miejsca pracy we wnętrzach / Polski Komitet Normalizacyjny.
Warszawa : PKN, cop. 2022.

Miejsce: CZY Książka
0/1

Właściwości użytkowe w budownictwie : określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych / Polski Komitet Normalizacyjny.
Warszawa : PKN, cop. 2022.

Miejsce: CZY Książka
0/1

Zastosowanie oświetlenia : oświetlenie awaryjne / Polski Komitet Normalizacyjny.
Warszawa : PKN, cop. 2020.

Miejsce: CZY Książka
0/1
   

Rezultaty od 1 do 10 z 10

Spróbuj innego zapytania używając