KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 18

Rezultaty od 1 do 18 z 18

  Egz.
Dost./Ogl.

Analiza osobowości i motywacji seryjnych zabójców na wybranych przykładach z Polski / [Dokument elektroniczny] Justyna Wiśniarska ; Krzysztof Surdyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Analiza wpływu czynników środowiskowych i chorób psychicznych na osobowość seryjnych zabójców / [Dokument elektroniczny] Klaudia Maria Kulik ; Krzysztof Surdyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Biały wywiad w epoce wojen informacyjnych, dezinformacji i manipulacji danymi / [Dokument elektroniczny] Mateusz Święcki ; Krzysztof Surdyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Handel kobietami w Polsce i na świecie jako przejaw przestępczości zorganizowanej / [Dokument elektroniczny] Magdalena Kosińska ; Krzysztof Surdyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Ochrona danych osobowych w Siłach Zbrojnych RP / [Dokument elektroniczny] Mateusz Borowski, Krzysztof Surdyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Ochrona tajemnicy dużych przedsiębiorstw : [Dokument elektroniczny] rozporządzenie fizycznymi oraz technicznymi metodami zapobiegania ujawnienia po-ufnych informacji Kevin Delmaestro ; Krzysztof Surdyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

OSINT w epoce wielkich zbiorów danych / Krzyszof Surdyk.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2022, nr 3, s. 33-56 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Problemy analizy wywiadowczej / [Dokument elektroniczny] Alicja Stańska ; Krzysztof Surdyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rola ekspertyz kryminalistycznych w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej / [Dokument elektroniczny] Bartłomiej Kuźnicki ; Krzysztof Surdyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rola służb specjalnych w konfliktach międzynarodowych / [Dokument elektroniczny] Kamil Michał Kozłowski ; Krzysztof Surdyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Specyfika polskiej przestępczości narkotykowej jako jednej z form przestępczości zorganizowanej RP / [Dokument elektroniczny] Marta Traczyk ; Krzysztof Surdyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Świadek koronny w procesie karnym / [Dokument elektroniczny] Natalia Decewicz ; Krzysztof Surdyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wielopłaszczyznowość procesu dezinformacji, jako narzędzie służb specjalnych, w realiach medialnych, końca drugiej dekady XXI wieku / [Dokument elektroniczny] Wojciech Józef Brzeszczyński ; Krzysztof Surdyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wpływ instytucji nadzoru i kontroli na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego / [Dokument elektroniczny] Justyna Śliwa ; Krzysztof Surdyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Współczesne metody zamachów terrorystycznych ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa publicznego / [Dokument elektroniczny] Patryk Walasiewicz ; Krzysztof Surdyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wywiad w wojnach hybrydowych / Krzysztof Surdyk.
Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, 2022.

Miejsce: P WYP Książka
6/8

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym / [Dokument elektroniczny] Damian Stolarek ; Krzysztof Surdyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Zwalczanie terroryzmu w Unii Europejskiej / [Dokument elektroniczny] Marlena Gutowska ; Krzysztof Surdyk.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1
   

Rezultaty od 1 do 18 z 18

Spróbuj innego zapytania używając