KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 16

Rezultaty od 1 do 16 z 16

  Egz.
Dost./Ogl.

Bezpieczeństwo dokumentów publicznych / Krzysztof Konopka.. Współczesne problemy bezpieczeństwa, zarządzania i nowoczesnej inżynierii. 2021, s. 312-325

Miejsce: Artykuły
0/0

Bezpieczeństwo dokumentów publicznych : prawo, teoria, praktyka / red. nauk. Krzysztofa Konopki.
Warszawa : Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, 2021.

Miejsce: WYP Książka
0/1

Identyfikacja osób na podstawie kryminalistycznych badań pisma ręcznego i metody fałszowaniu podpisów część I / Krzysztof Konopka.. Stołeczny magazyn policyjny. 2021, nr 9, s. 11-15 1731-4550.

Miejsce: Artykuły
0/1

Identyfikacja osób na podstawie kryminalistycznych badań pisma ręcznego i metody fałszowaniu podpisów część II / Krzysztof Konopka.. Stołeczny magazyn policyjny. 2021, nr 10, s. 11-13 1731-4550.

Miejsce: Artykuły
0/1

Kryminalistyczne badania identyfikacyjne pieczęci i ich odcisków część I / Krzysztof Konopka.. Stołeczny magazyn policyjny. 2021, nr 12, s. 12-15 1731-4550.

Miejsce: Artykuły
0/1

Kryminalistyczne badania identyfikacyjne pieczęci i ich odcisków część II / Krzysztof Konopka.. Stołeczny magazyn policyjny. 2022, nr 1, s. 13-18 1731-4550.

Miejsce: Artykuły
0/1

Nowy dowód osobisty 2.0 a bezpieczeństwo dokumentów publicznych / Krzysztof Konopka.. Stołeczny magazyn policyjny. 2021, nr 8, s. 10-15 1731-4550.

Miejsce: Artykuły
0/1

Ochrona prawna policjantów jako funkcjonariuszy publicznych / Krzysztof Konopka.. Stołeczny magazyn policyjny. 2022, nr 3, s. 20-29 1731-4550.

Miejsce: Artykuły
0/1

Ochrona prawna pracownika socjalnego jako realizatora misji bezpieczeństwa społecznego / Krzysztof Konopka.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2023, nr 1(54), s. 22-38 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Prawo a bezpieczeństwo : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. nauk. Adama Baryłki, Krzysztofa Konopki.
Warszawa : Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, 2021.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Prawo a kryminalistyka / pod red. Krzysztofa Konopki.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, 2021.

Miejsce: WYP Książka
0/1

Prawo i bezpieczeństwo na strzelnicach publicznych / Krzysztof Konopka.. Stołeczny magazyn policyjny. 2022, nr 2, s. 16-21 1731-4550.

Miejsce: Artykuły
0/1

Sztuka opiniowania przez biegłych sądowych. Błędy w opiniach / Krzysztof Konopka.. Stołeczny magazyn policyjny. 2022, nr 7, s. 24-26 1731-4550.

Miejsce: Artykuły
0/1

Zabezpieczenia polskich i obcych środków płatniczych cz. II / Krzysztof Konopka.. Stołeczny magazyn policyjny. 2022, nr 4, s. 23-30 1731-4550.

Miejsce: Artykuły
0/1

Zabezpieczenia polskich i obcych środków płatniczych cz. II / Krzysztof Konopka.. Stołeczny magazyn policyjny. 2022, nr 5, s. 22-26 1731-4550.

Miejsce: Artykuły
0/1

Zabezpieczenia polskich i obcych środków płatniczych cz. III / Krzysztof Konopka.. Stołeczny magazyn policyjny 2022, nr 6, s. 25-30 1731-4550.

Miejsce: Artykuły
0/1
   

Rezultaty od 1 do 16 z 16

Spróbuj innego zapytania używając