KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 10

Rezultaty od 1 do 10 z 10

  Egz.
Dost./Ogl.

Metodologiczne aspekty współczesnych badań nad bezpieczeństwem / Piotr Sienkiewicz, Stanisław Krysiński.. Współczesne problemy prawa, zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii. 2023, s. 249-257

Miejsce: Artykuły
0/0

Modele ewaluacji ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem systemów / Piotr Sienkiewicz, Stanisław Krysiński.. Współczesne problemy bezpieczeństwa, zarządzania i nowoczesnej inżynierii. 2021, s. 44-58.

Miejsce: Artykuły
0/0

Modelowanie zagrożeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państwa / Stanisław Krysiński, Piotr Sienkiewicz.. Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa. 2019, s. 33-50

Miejsce: Artykuły
0/0

Ograniczenia analizy systemowej zagrożeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państwa / Stanisław Krysiński, Piotr Sienkiewicz.. Nauki społeczne w dobie innowacji. 2019, s. 422-433

Miejsce: Artykuły
0/0

Przewaga informacyjna w sytuacjach zagrożeń / Piotr Sienkiewicz, Stanisław Krysiński.. Współczesne wyzwania zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii. 2022, s. 34-49 978-83-62250-54-7.

Miejsce: Artykuły
0/0

Rola i zadania Państwowej Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa państwa / [Dokument elektroniczny] Anita Kostrzewa ; Stanisław Krysiński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Studenckie prace naukowe / pod red. Stefana Koryckiego i Stanisława Krysińskiego ; Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej. Wydział Zamiejscowy w Płońsku.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: P WY WYP Książka
6/6

Techniki rekomendacyjne we współczesnym marketingu / Stanisław Krysiński, Michał Malinowski.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2020, nr 3(44), s. 74-96 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2

Terroryzm islamski zagrożeniem XXI wieku / [Dokument elektroniczny] Agnieszka Podsędek-Szymańska ; Stanisław Krysiński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Terroryzm międzynarodowy : [Dokument elektroniczny] istota, typologia i dynamika rozwoju / Andrzej Mądry ; Stanisław Krysiński.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1
   

Rezultaty od 1 do 10 z 10

Spróbuj innego zapytania używając