KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 5

Rezultaty od 1 do 5 z 5

  Egz.
Dost./Ogl.

Metodologiczne aspekty współczesnych badań nad bezpieczeństwem / Piotr Sienkiewicz, Stanisław Krysiński.. Współczesne problemy prawa, zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii. 2023, s. 249-257

Miejsce: Artykuły
0/0

Modele ewaluacji ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem systemów / Piotr Sienkiewicz, Stanisław Krysiński.. Współczesne problemy bezpieczeństwa, zarządzania i nowoczesnej inżynierii. 2021, s. 44-58.

Miejsce: Artykuły
0/0

Przewaga informacyjna w sytuacjach zagrożeń / Piotr Sienkiewicz, Stanisław Krysiński.. Współczesne wyzwania zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii. 2022, s. 34-49 978-83-62250-54-7.

Miejsce: Artykuły
0/0

Studenckie prace naukowe / pod red. Stefana Koryckiego i Stanisława Krysińskiego ; Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej. Wydział Zamiejscowy w Płońsku.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: P WY WYP Książka
6/6

Techniki rekomendacyjne we współczesnym marketingu / Stanisław Krysiński, Michał Malinowski.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2020, nr 3(44), s. 74-96 2080-8461.

Miejsce: Artykuły
0/2
   

Rezultaty od 1 do 5 z 5

Spróbuj innego zapytania używając