KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 72

1 2 3 4 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 72

  Egz.
Dost./Ogl.

15 lat działalności Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu / Andrzej Golec.. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2022, z. 2 (46), s. 17-36 2083-7186.

Miejsce: Artykuły
0/1

Aktywność zorganizowanych grup przestępczych w cyberprzestrzeni w czasach pandemii - analiza wybranych podatności i metod anonimizacji / Piotr Zalewski, Piotr Szymański.. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2022, z. 1 (45), s. 89-112 2083-7186.

Miejsce: Artykuły
0/1

Brak wątpliwości co do okoliczności czynu i winy oskarżonego jako przesłanka postępowania nakazowego w polskim procesie karnym. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2021 r., V KK 374/20 / Czesław P. Kłak.. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2022, z. 1 (45), s. 149-166 2083-7186.

Miejsce: Artykuły
0/1

Charakter prawny odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. z tytułu naruszenia art. 299 k.s.h. / Kamil Trybek.. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2021, z. 4 (44), s. 29-42 2083-7186.

Miejsce: Artykuły
0/1

Czynności śledcze w sprawach dotyczących wyłudzeń środków unijnych / Anna Wolska-Bagińska.. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2022, z. 4 (48), s. 5-22 2083-7186.

Miejsce: Artykuły
0/1

Dogmatyczny kształt karnych wobec nowelizacji Kodeksu karnego z 1997 r. / Anna Lempart.. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2023, z. 1 (49), s. 23-37 2083-7186.

Miejsce: Artykuły
0/1

Doręczenie pozwu lub pierwszego pisma wymagającego podjęcie obrony praw pozwanemu wpisanemu do rejestru lub ewidencji. Uwagi na tle art. 139 k.p.c. / Michał Ptaszek.. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2022, z. 4 (48), s. 47-70 2083-7186.

Miejsce: Artykuły
0/1

Duże prawdopodobieństwo odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu naruszenia art. 299 k.s.h. / Dariusz Kala.. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2021, z. 4 (44), s. 5-28 2083-7186.

Miejsce: Artykuły
0/1

Europejska współpraca w ujawnianiu składników majątkowych podlegających zabezpieczeniu / Paweł Gołębiowski.. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2022, z. 3 (47), s. 117-134 2083-7186.

Miejsce: Artykuły
0/1

Fundusz sądowy w polskim prawie karnym. Postulat de lege ferenda / Izabela Jankowska-Prochot.. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2020, z. 4 (40), s. 5-18 2083-7186.

Miejsce: Artykuły
0/1

Funkcja dowodowa przesyłki niejawnie nadzorowanej / Piotr Kosmaty.. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2022, z. 3 (47), s. 65-82 2083-7186.

Miejsce: Artykuły
0/1

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 14 lutego 2020 r., II Aka 641/19 / Zygmunt Kukuła.. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2022, z. 1 (45), s. 167-176 2083-7186.

Miejsce: Artykuły
0/1

Glosa do wyroku Sądu Okręgowego z Legnicy 9 grudnia 2020 r., IV Kz 285/20 / Czesław P. Kłak.. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2021, z. 4 (44), s. 113-121 2083-7186.

Miejsce: Artykuły
0/1

Jurysdykcja w sprawach dotyczących ubezpieczenia na przykładach polskim i litewskim / Paweł Dzienis.. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2021, z. 1 (41), s. 7-28 2083-7186.

Miejsce: Artykuły
0/1

Kilka uwag o wyłączeniu sędziego przez pryzmat zasadności stosowania art. 34 Kodeksu postępowania karnego / Michał Błoński.. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2020, z. 3 (39), s. 33-46 2083-7186.

Miejsce: Artykuły
0/1

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania / Magdalena Tarnowska, Adrianna Rusek.. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2021, z. 4 (44), s. 83-95 2083-7186.

Miejsce: Artykuły
0/1

Materiały kontroli operacyjnej w rzetelnym procesie karnym - jawne czy niejawne? / Michał Blajerski.. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2023, z. 1 (49), s. 55-71 2083-7186.

Miejsce: Artykuły
0/1

Możliwość orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska (stanowisk), wykonywania zawodu (zawodów) lub prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi za przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego : analiza empiryczna i formalno-dogmatyczna / Oskar Kwasiński, Jacek Potulski.. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2023, z. 4 (52), s. 5-28 2083-7186.

Miejsce: Artykuły
0/1

Nadzór procesowy prokuratora nad dochodzeniem - niektóre zagadnienia problemowe / Grzegorz Surma.. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2020, z. 4 (40), s. 57-68 2083-7186.

Miejsce: Artykuły
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 72

Spróbuj innego zapytania używając