KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 24

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 24

  Egz.
Dost./Ogl.

65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami państwa / red. Leszek Elak, Paulina Rosłoń, Tadeusz Zieliński.
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Aspekty komunikacji w obszarze bezpieczeństwa / red. nauk. Julia Nowicka.
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020.

Miejsce: WYP Książka
3/3

Cyberbezpieczeństwo w teorii i praktyce : wybrane aspekty / red. nauk. Maciej Marczyk, Marek Stolarz, Bartłomiej Terebiński.
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2023.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Cyberbezpieczeństwo w teorii i praktyce : wybrane aspekty / red. nauk. Maciej Marczyk, Marek Stolarz, Bartłomiej Terebiński.
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2023.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Ideologiczne podstawy współczesnego bezpieczeństwa Izraela / Michał Przybylak.
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2021.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Ochrona danych osobowych w cyberprzestrzeni / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Monika Nowikowska.
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2021.

Miejsce: WY WYP Książka
3/3

Organizacja wojskowego systemu łączności : podstawy teoretyczne / Bartłomiej Terebiński.
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2021.

Miejsce: WY WYP Książka
2/2

Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa) : podręcznik akademicki / red. nauk. Jacek Pawłowski ; Akademia Sztuki Wojennej.
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017.

Miejsce: WY WYP Książka
5/6

Psychologia zagrożeń i bezpieczeństwa. T. 2, Zagrożenia psychospołeczne, środowiskowe, cywilizacyjne / Mateusz J. Kuczabski.
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2021.

Miejsce: WYP Książka
2/2

Psychologia zagrożeń i bezpieczeństwa. T. 1 / Mateusz J. Kuczabski.
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020.

Miejsce: WYP Książka
2/2

Psychologiczne determinanty zarządzania w sytuacjach kryzysowych w wybranych instytucjach bezpieczeństwa / Aleksandra Kaczmarek.
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2021.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Uwarunkowania współczesnego środowiska bezpieczeństwa / red. nauk. Radosław Bielawski, Dorota Domalewska.
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020.

Miejsce: WYP Książka
2/2

Wielowymiarowość komunikacji w kontekście bezpieczeństwa : komunikacja w sytuacjach kryzysowych i komunikacja strategiczna / Dorota Domalewska.
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Wpływ Federacji Rosyjskiej na bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej / Klaudia Stachowiak.
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Współczesne i prognozowane problemy bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego / red. nauk. Halina Świeboda, Marta Gębska.
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2021.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1 / red. nauk. Aneta Wysokińska-Senkus, Dorota Kurek ; zespół aut. Seweryn Cichoń [i in.].
Warszawa : Akademia Sztuki Wojennej, 2018.

Miejsce: WYP Książka
1/1

Współczesny wymiar bezpieczeństwa : wyzwania dla Polski / Piotr Krzykowski.
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020.

Miejsce: WYP Książka
2/2

Wybrane metody identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka w organizacjach lotnictwa cywilnego / Piotr Makowski.
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2021.

Miejsce: WY WYP Książka
2/2

Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. T. 1, Bezpieczeństwo ekonomiczno-polityczne / red. nauk. Marta Gębska.
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018.

Miejsce: WYP Książka
1/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 24

Spróbuj innego zapytania używając