KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 11

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

Rezultaty od 1 do 11 z 11

  Egz.
Dost./Ogl.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa / [Dokument elektroniczny] Adrianna Perlejewska ; Zbigniew Wasielewski.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Aspekty psychologiczne w działalności cyberprzestępców / [Dokument elektroniczny] Wojciech Ilczuk ; Zbigniew Wasielewski.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Działania wywiadowcze prowadzone przez rotmistrza Witolda Pileckiego podczas pobytu w KL Auschwitz (1940-1943) / [Dokument elektroniczny] Adrian Grzegorek ; Zbigniew Wasielewski.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Jawne źródła informacji w działalności służb wywiadowczych / [Dokument elektroniczny] Dominika Flisiuk ; Zbigniew Wasielewski.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku / [Dokument elektroniczny] Kaja Sobieraj ; Zbigniew Wasielewski.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Masowe strzelaniny w szkołach Stanów Zjednoczonych jako problem społeczny i zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego / [Dokument elektroniczny] Antonia Stein ; Zbigniew Wasielewski.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Organizacja, zasady funkcjonowania i działalność polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego po 1989 roku / [Dokument elektroniczny] Piotr Kozłowski ; Zbigniew Wasielewski.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rola Wojsk Obrony Terytorialnej w kształtowaniu bezpieczeństwa Polski / [Dokument elektroniczny] Jerzy Zachura ; Zbigniew Wasielewski.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wpływ Policji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa na przykładzie funkcjonowania wydziałów ruchu drogowego i wydziałów prewencji / [Dokument elektroniczny] Sebastian Grzegorczyk ; Zbigniew Wasielewski.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wpływ ruchów separatystycznych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa / [Dokument elektroniczny] Artur Gołota ; Zbigniew Wasielewski.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w dziedzinie ochrony informacji niejawnych / [Dokument elektroniczny] Michał Żyluk ; Zbigniew Wasielewski.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1
   

Rezultaty od 1 do 11 z 11

Spróbuj innego zapytania używając