KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 28

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 28

  Egz.
Dost./Ogl.

Bezpieczeństwo lokalne w opinii mieszkcńców gminy Grodzisk Mazowiecki / [Dokument elektroniczny] Klaudia Szadkowska ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Czynniki wpływające na zjawisko bezrobocia w Polsce / [Dokument elektroniczny] Paweł Stachniak ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Funkcjonowanie firm ochroniarskich w Polsce na przykładzie powiatu grójeckiego / [Dokument elektroniczny] Natalia Górniak ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego / [Dokument elektroniczny] Tomasz Lerka ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Minister Obrony Narodowej jako organ zapewniający bezpieczeństwo państwa / [Dokument elektroniczny] Małgorzata Kamińska ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Podstawy prawno-finansowe funkcjonowania samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Naruszewo / [Dokument elektroniczny] Natalia Kamińska ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Pozyskiwanie funduszy unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Stromiec / [Dokument elektroniczny] Patrycja Żurawska ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Problematyka bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia / [Dokument elektroniczny] Agnieszka Rakowska ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Problematyka prawa miejscowego na przykładzie gminy Chlewiska / [Dokument elektroniczny] Agnieszka Bębenek ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rola służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa / [Dokument elektroniczny] Aleksandra Irena Nowak ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rozwój prewencji i metod zwalczania handlu ludźmi na terenie Unii Europejskiej w latach 1990-2020 / [Dokument elektroniczny] Karolina Barbachowska ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rozwój transportu lotniczego w aspekcie historycznym / [Dokument elektroniczny] Jakub Gontarski ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Społeczna ocena zabójstw w Polsce / [Dokument elektroniczny] Ewelina Staniaszek ; Norbert Malec.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Struktura i funkcjonowanie Poczty Polskiej / [Dokument elektroniczny] Łukasz Wintmiller ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej / [Dokument elektroniczny] Małgorzata Ziemska ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

System administracji publicznej na szczeblu województwa / [Dokument elektroniczny] Katarzyna Słoma ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Szczególne warunki pracy (służby) w policji / [Dokument elektroniczny] Agnieszka Monika Jurczak ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Terenowe organy administracji wojskowej w systemie zarządzania kryzysowego / [Dokument elektroniczny] Paulina Kępka ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na rozwój i funkcjonowanie gmin wiejskich : [Dokument elektroniczny] (Na przykładzie gminy Płońsk) / Piotr Budziszewski ; Stefan Korycki.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 28

Spróbuj innego zapytania używając