KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 9

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

Rezultaty od 1 do 9 z 9

  Egz.
Dost./Ogl.

Analiza ekonomiczno-finansowa grupy kapitałowej CD Projekt w latach 2017-2021 / [Dokument elektroniczny] Jakub Wiktorowicz ; Łukasz Furman.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Analiza i ocena wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Karczew / [Dokument elektroniczny] Olga Kociszewska ; Łukasz Furman.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Analiza i ocena wykorzystywania zasobów majątkowych w działalności przedsiębiorstwa XYZ / [Dokument elektroniczny] Luiza Paluch ; Łukasz Furman.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Aspekty bilansowe i podatkowe ustalania wyniku finansowego na przykładzie X S.A. / [Dokument elektroniczny] Karolina Kramek ; Łukasz Furman.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Doradztwo finansowe realizowane przez pracowników Alior Banku / [Dokument elektroniczny] Karolina Kajda ; Łukasz Furman.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Funkcjonowanie systemu rachunkowości wybranych partii politycznych w Polsce / [Dokument elektroniczny] Jakub Makowski ; Łukasz Furman.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rola doradcy podatkowego w ochronie interesów podatnika, podczas kontroli podatkowej na przykładzie kontroli podatkowej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. / [Dokument elektroniczny] Marlena Fedorowicz ; Łukasz Furman.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wpływ czynników zewnętrznych na kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstw na przykładzie spółki X / [Dokument elektroniczny] Patrycja Szczepańska ; Łukasz Furman.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wpływ rządowych programów pomocowych w RP na sytuacje finansowe przedsiębiorców w świetle badań własnych / [Dokument elektroniczny] Agnieszka Kurek ; Łukasz Furman.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1
   

Rezultaty od 1 do 9 z 9

Spróbuj innego zapytania używając