KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 18

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

Rezultaty od 1 do 18 z 18

  Egz.
Dost./Ogl.

Analiza funkcjonowania systemu penitencjarno-ochronnego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na przykładzie Zakładu Karnego w Łowiczu / [Dokument elektroniczny] Sebastian Lesiak ; Ireneusz Fura.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Analiza nowoczesnych rozwiązań logistycznych w branży e-commerce na przykładzie firmy Amazon / [Dokument elektroniczny] Patrycja Urbańska ; Ireneusz Fura.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Analiza przyczyn występowania wypadków w górach i przeciwdziałania im na przykładzie działalności Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego / [Dokument elektroniczny] Kaja Krzyżanowska ; Ireneusz Fura.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Cyberterroryzm jako wyzwanie dla bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa / [Dokument elektroniczny] Kamil Gniado ; Ireneusz Fura.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Informacja i dezinformacja we współczesnych konfliktach polityczno-militarnych / [Dokument elektroniczny] Szymon Jurczuk ; Ireneusz Fura.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Korupcja w administracji publicznej państwa na przykładzie jednostek Straży Granicznej wschodniej granicy Polski / [Dokument elektroniczny] Kamila Szymańska ; Fura Ireneusz.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Obrona przed współczesnymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni / [Dokument elektroniczny] Michał Kaniewski ; Ireneusz Fura.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Ocena bezpieczeństwa systemu informatycznego w przedsiębiorstwie, na przykładzie HG ROBOTICS Sp. Z O. O. Sp. K. / [Dokument elektroniczny] Michał Zajdenc ; Ireneusz Fura.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Problemy logistyczne w wymianie handlowej z Wielką Brytanią / [Dokument elektroniczny] Agnieszka Joanna Łukasiak ; Ireneusz Fura.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Przemysł narkotykowy i narkomania w Polsce oraz ich wpływ na społeczeństwo / [Dokument elektroniczny] Marek Krysik ; Ireneusz Fura.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Przyczyny prób samobójczych młodzieży homoseksualnej w wieku 15-19 lat / [Dokument elektroniczny] Dominika Fiedor ; Ireneusz Fura.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Rola Marynarki Wojennej w systemie obronnym państwa : [Dokument elektroniczny] analiza kondycji i kierunki rozwoju / Katarzyna Zalewska ; Ireneusz Fura.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Świadomość społeczna o zagrożeniach w cyberprzestrzeni / [Dokument elektroniczny] Karolina Sobota ; Ireneusz Fura.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wpływ wybranych współczesnych zagrożeń na bezpieczeństwo publiczne Polski / [Dokument elektroniczny] Tomasz Tarnacki ; Ireneusz Fura.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Współczesne bezpieczeństwo Polski : aspekty ekonomii i zarządzania / pod red. Romana Polaka ; aut. Ireneusz Fura, Arkadiusz Polak, Roman Polak, Jerzy Walkowiak, Zbigniew Wasielewski ; Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: P WY WYP Książka
8/8

Współpraca Policji ze Strażą Miejską a bezpieczeństwo publiczne na przykładzie miejscowości Ostrów Mazowiecka / [Dokument elektroniczny] Małgorzata Zawistowska ; Ireneusz Fura.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Wybrane zagrożenia związane z zakupami poprzez Internet / [Dokument elektroniczny] Wiktoria Pilarska ; Ireneusz Fura.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1

Zagrożenia w cyberprzestrzeni - świadomość pokolenia Z / [Dokument elektroniczny] Marlena Gutowska ; Ireneusz Fura.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023.

Miejsce: A Prace dyplomowe Jagiellońska
0/1
   

Rezultaty od 1 do 18 z 18

Spróbuj innego zapytania używając