KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Vademecum dydaktyczno-wychowawcze / . Znalezione 28

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 28

  Egz.
Dost./Ogl.

[Ustrój Unii Europejskiej]. [T. 2] / [pod red. Jana Barcza]. Wyd. 2
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010.

Miejsce: WY WYP Książka
2/2

Dwadzieścia lat stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami : budowanie podstaw prawnych : Traktat "2+4", Traktat o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej, Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, pomoc dla ofiar prześladowania nazistowskiego, roszczenia niemieckie wobec Polski / Jan Barcz.
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011.

Miejsce: B CZYT MA WY WYP Książka
3/4

Instytucje i prawo Unii Europejskiej / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska. Wyd. 6, stan prawny na 21 lipca 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Miejsce: P WY WYP Książka
4/5

Instytucje i prawo Unii Europejskiej : [Dokument elektroniczny] podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska. Wyd. 3.
Warszawa : LexisNexis Polska, 2012.

Miejsce: WYP Książki elektroniczne Jutrzenki
0/5

Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska. Wyd. 3.
Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis 2012.

Miejsce: B PC WY WYP Książka
11/11

Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska. Wyd. 2, [stan prawny na 1 października 2010 roku.].
Warszawa : LexisNexis Polska, 2011.

Miejsce: B P WYP Książka
5/5

Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska.
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008.

Miejsce: MAG P WYP Książka
2/2

Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska. 5. wyd., stan prawny na 15 sierpnia 2017 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.

Miejsce: P WYP Książka
6/6

Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony : aspekty ekonomiczne / Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.

Miejsce: B BC MA P WYP Książka
10/10

Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej / pod red. Jana Barcza, aut. Jan Barcz [et. al].
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008.

Miejsce: MAG WYP Książka
1/1

Podstawy prawne Unii Europejskiej : Traktat z Lizbony, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz z protokołami i deklaracjami, Karta Praw Podstawowych / wprowadzenie, wybór i oprac. Jan Barcz. Stan prawny na 31 marca 2010 r.
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010.

Miejsce: MA WY WYP Książka
3/3

Podstawy prawne Unii Europejskiej : Traktat z Lizbony, Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz z protokołami i deklaracjami, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Ustawy dotyczące członkostwa Polski w UE / wprowadzenie, wybór i oprac. Jan Barcz. Wyd. 3, stan prawny na 31 marca 2010 r.
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010.

Miejsce: MA WY WYP Książka
3/3

Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej / pod red. Jana Barcza ; aut. Jan Barcz, Anastazja Gajda, Mirosława Kapko, Arkadiusz Michoński, Artur Nowak-Far, Anna Pudło. Wyd. 2.
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2011.

Miejsce: B CZYT P WYP Książka
2/3

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / pod red. Jana Barcza. ; aut. Bartosz Bacia [et al.].
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2011.

Miejsce: B BC CZY WYP Książka
3/4

Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / pod red. Jana Barcza ; zesp. aut. Jan Barcz, Stanisław Biernat, Władysław Czapliński, Anastazja Gajda, Artur Nowak-Far, Anna Przyborowska-Klimczak, Ewa Skrzydło-Tefelska, Krzysztof Wójtowicz, Anna Wyrozumska. Wyd. 2 uzup.
Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2003.

Miejsce: B MAG P WYP Książka
3/3

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej : podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami / Jan Barcz.
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010.

Miejsce: B BC CZYT MA P WYP Książka
4/5

Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej : współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych : polityka wizowa, azylowa i imigracyjna : współpraca sądowa w sprawach cywilnych / pod red. Jana Barcza ; aut. Elżbieta Borawska-Kędzierska [et al.].
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2009.

Miejsce: CZYT WYP Książka
1/2

Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia ; [aut. Jan Barcz et al.].
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

Miejsce: WYP Książka
3/3

System instytucjonalny Unii Europejskiej / Jan Barcz, Maciej Górka.
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2009.

Miejsce: MAG WYP Książka
1/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 28

Spróbuj innego zapytania używając