KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 700a = Makos, Mateusz. . Znalezione 13

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

Rezultaty od 1 do 13 z 13

  Egz.
Dost./Ogl.

Czas pracy : [Dokument elektroniczny] próba charakterystyki poszczególnych systemów / Michał Makowski ; Barbara Godlewska-Bujok.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Ekonomiczne aspekty zatrudnienia pracownika / [Dokument elektroniczny] Barbara Kropiwnicka ; Barbara Godlewska-Bujok.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Konsekwencje Śmierci Pracownika w Stosunku Pracy / [Dokument elektroniczny] Dominik Gawroński ; Barbara Godlewska-Bujok.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Obowiązki pracownika / [Dokument elektroniczny] Monika Padamczyk, Barbara Godlewska-Bujok.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Ochrona praw pracowniczych kobiet a zjawisko feminizacji na przykładzie zatrudnienia w administracji publicznej / [Dokument elektroniczny] Agnieszka Prokopiuk ; Barbara Godlewska-Bujok.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Odprawa pieniężna w polskim prawie pracy / [Dokument elektroniczny] Bartłomiej Bogacki ; Barbara Godlewska-Bujok.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Podwyższanie kwalifikacji zawodowych przez pracowników / [Dokument elektroniczny] Kamil Wróblewski ; Barbara Godlewska-Bujok.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Renty z systemu ubezpieczeń społecznych / [Dokument elektroniczny] Monika Janowska ; Barbara Godlewska-Bujok.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Umowne nawiązanie stosunku pracy / [Dokument elektroniczny] Justyna Chlaściak ; Barbara Godlewska-Bujok.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Uprawnienia pracowników ojców w związku z urodzeniem i wychowywaniem dziecka / [Dokument elektroniczny] Natalia Szustakiewicz ; Barbara Godlewska-Bujok.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Uprawnienia rodzicielskie matek / [Dokument elektroniczny] Michał Kapkowski ; Barbara Godlewska-Bujok.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Urlop pracowniczy / [Dokument elektroniczny] Renata Korycka ; Barbara Godlewska-Bujok.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Zatrudnienie pracowników młodocianych / [Dokument elektroniczny] Kinga Szczukiewicz ; Barbara Godlewska-Bujok.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1
   

Rezultaty od 1 do 13 z 13

Spróbuj innego zapytania używając