KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 700a = Makos, Mateusz. . Znalezione 15

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

Rezultaty od 1 do 15 z 15

  Egz.
Dost./Ogl.

Analiza postępowania ludności miasta stołecznego Warszawy w przypadku użycia broni masowego rażenia / [Dokument elektroniczny] Magdalena Popławska ; Marcin Anszczak.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Analiza wybranych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego powiatu kolneńskiego / [Dokument elektroniczny] Tomasz Sielawa ; Marcin Anszczak.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Bezpieczeństwo transportu w RP na przykładzie powiatu mławskiego / [Dokument elektroniczny] Olimpia Wasilewska ; Marcin Anszczak.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Bezpieczeństwo w energetyce atomowej / [Dokument elektroniczny] Sebastian Frączak ; Marcin Anszczak.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Nadzór Ruchu Tramwajów Warszawskich jako element służb porządku publicznego / [Dokument elektroniczny] Emilia Gunerka ; Marcin Anszczak.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Organy i służby w prawie karnym RP / [Dokument elektroniczny] Klaudia Mokrowiecka ; Marcin Anszczak.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Państwowa Straż Pożarna w systemie zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu pułtuskiego / [Dokument elektroniczny] Joanna Komorowska ; Marcin Anszczak.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Przemoc w rodzinie / [Dokument elektroniczny] Anna Królik ; Marcin Anszczak.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Przestępczość zorganizowana w Polsce na przykładzie wybranych organizacji przestępczych / [Dokument elektroniczny] Natalia Zduńska ; Marcin Anszczak.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Rola ONZ w systemie bezpieczeństwa państwa / [Dokument elektroniczny] Katarzyna Klepka ; Marcin Anszczak.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Rola Państwowej Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego na przykładzie powiatu ostrowskiego / [Dokument elektroniczny] Patryk Ziemak ; Marcin Anszczak.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Rola Sił Zbrojnych w zapewnieniu bezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej / [Dokument elektroniczny] Marcin Fedorowicz ; Marcin Anszczak.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w systemie zarządzania kryzysowego RP / [Dokument elektroniczny] Łukasz Żulczyk ; Marcin Anszczak.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Współpraca Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej podczas zabezpieczeń VIP / [Dokument elektroniczny] Marcin Żelazowski ; Marcin Anszczak.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Zarządzanie i dowodzenie siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na przykładzie wybranych akcji ratowniczo - gaśniczych w powiecie grójeckim / [Dokument elektroniczny] Angelika Michalska ; Marcin Anszczak.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1
   

Rezultaty od 1 do 15 z 15

Spróbuj innego zapytania używając