KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szukałeś: 700a = Makos, Mateusz. . Znalezione 33

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 33

  Egz.
Dost./Ogl.

Bezpieczeństwo imprez masowych oraz rola straży i organizatora imprezy w celu zapewnienia bezpieczeństwa / [Dokument elektroniczny] Michał Sygnarek ; Ryszard Grosset.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Cyberterroryzm – nowa forma terroryzmu : [Dokument elektroniczny] Rodzaje ataków oraz zagrożenia z nimi związane dla świata informacyjnego / Hubert Szymański ; Ryszard Grosset.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Działania organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie imprez masowych na stadionach piłkarskich w Polsce / [Dokument elektroniczny] Adrian Prusinowski ; Ryszard Grosset.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Funkcjonowanie Straży Gminnej na terenie Gminy Nadarzyn / [Dokument elektroniczny] Aneta Szklarczyk ; Ryszard Grosset.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Globalizacja zagrożeń terrorystycznych / [Dokument elektroniczny] Karol Dębkowski ; Ryszard Grosset.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Infrastruktura krytyczna jako jeden z głównych celów obrony w zarządzaniu kryzysowym państwa / [Dokument elektroniczny] Rafał Wiliński ; Ryszard Grosset.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Monitoring Wizyjny w Polsce / [Dokument elektroniczny] Justyna Mamaj ; Ryszard Grosset.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Organizacja i funkcjonowanie policji / [Dokument elektroniczny] Piotr Rebuś ; Ryszard Grosset.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Organizacja współdziałania Policji z wybranymi elementami systemu bezpieczeństwa Państwa / [Dokument elektroniczny] Malwina Solecka ; Ryszard Grosset.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Postępowanie Przygotowawcze / [Dokument elektroniczny] Paweł Karczmarczyk ; Ryszard Grosset.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Ratownictwo medyczne jako element systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce / [Dokument elektroniczny] Paulina Orzełowska ; Ryszard Grosset.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Rola i zadania polskich służb specjalnych w walce z terroryzmem / [Dokument elektroniczny] Tomasz Ostalski ; Ryszard Grosset.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Rola i znaczenie powszechnego systemu obronnego dla bezpieczeństwa wewnętrznego polski / [Dokument elektroniczny] Tomasz Gajewski ; Ryszard Grosset.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Rola ONZ w zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego w XX wieku / [Dokument elektroniczny] Łukasz Złotkowski ; Ryszard Grosset.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Rola policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej / [Dokument elektroniczny] Łukasz Król ; Ryszard Grosset.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Rola Straży Granicznej / [Dokument elektroniczny] Marcin Haciuk ; Ryszard Grosset.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Rola zarządzania kryzysowego w odniesieniu do zagrożeń powodziowych / [Dokument elektroniczny] Malwina Markiewicz ; Ryszard Grosset.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1

Rozwój terroryzmu na świecie w latach 2000-2013r / [Dokument elektroniczny] Aneta Kawczyńska ; Ryszard Grosset.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace magisterskie Jutrzenki
0/1

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne Polski / [Dokument elektroniczny] Michał Kalinowski ; Ryszard Grosset.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Miejsce: AR Prace licencjackie Jutrzenki
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 33

Spróbuj innego zapytania używając