KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

ABC sprawozdań finansowych : jak je czytać, interpretować i analizować /

jak je czytać, interpretować i analizować /
Gos, Waldemar.
Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Piotr Szczypa.
Wyd. 5 zm., dodr.
Finanse.Bankowość (FINANCES.BANKING) (GOS )
Warszawa :
CeDeWu,
2023.
263 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
978-83-8102-393-1


 Aktywa obrotowe
Aktywa trwałe
Bilans
Kapitały własne
Przepływy pieniężne
Rachunek zysków i strat
Rezerwy
Sprawozdania finansowe
Zobowiązania

Rodzaj dokumentu:
Książka


Spis treści:
PDF
Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
WYP G.58724 Finanse.Bankowość.GOS 30 dni 11/05/2024 Zamów
WYP G.58723 Finanse.Bankowość.GOS wypożyczona 16/07/2024 21/05/2024 Zarezerwuj
Rekord:
ISBN: