KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Uprzemysłowione budownictwo mieszkaniowe. Dawne i obecne wymagania oraz oczekiwania /

Leonard Runkiewicz, Jarosław Szulc, Jan Sieczkowski.
Builder Science. 2021, nr 9, s. 6-10
Warszawa : Builder, 2021.
(Builder Science )


 Budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo uprzemysłowione
Budynki mieszkalne
Mieszkania
Oczekiwania
Osiedle mieszkaniowe

Rodzaj dokumentu:
Artykuły


Dostępny również w wersji elektronicznej - https://builderscience.pl/resources/html/article/details?id=220620

Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
CZY Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord: