KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej na przykładzie Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów /

Oprządek, Joanna.
Joanna Oprządek, prom. dr hab. prof. WSZiP Marek Lisiecki, rec. prof. dr hab. Jerzy Sikorski.
Warszawa :
WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania,
2008.
166 s.: rys., tab.; 30 cm.
1
Lisiecki, Marek prom.
Sikorski, Jerzy rec.
WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
NIE UDOSTĘPNIAĆ


 administracja publiczna
prace magisterskie
urzędy skarbowe

Rodzaj dokumentu:
Prace magisterskie Jutrzenki


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
ARCH M.4904 4904 - ARCHIWUM Tylko na miejscu 27/10/2012 -
Na miejscu
Rekord: