KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie firmy FagorMastercook S.A. /

Banaś, Mariusz..
Mariusz Banaś.
Warszawa :
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej,
2008.
83 s.: il.; 30 cm.
1
Lisiecki, Marek prom.
Sikorski, Jerzy rec.
WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania


 prace magisterskie
przedsiębiorstwo
zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaj dokumentu:
Prace magisterskie Jutrzenki


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
ARCH M.4892 4892 - ARCHIWUM Tylko na miejscu 27/10/2012 -
Na miejscu
Rekord: