KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Analiza zarządzaniem czasem na przykładzie Urzędu Miejskiego w Nasielsku /

Rączkowska, Iwona.
Iwona Rączkowska, prom. dr hab. prof. WSZiP Joanna Czapligo-Sikorska, rec. dr Iwona Przychocka.
Warszawa :
WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania,
2008.
67 s.: schem., wykr.; 30 cm.
1
Czapligo-Sikorska, Joanna prom.
Przychocka, Iwona rec.
WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
NIE UDOSTĘPNIAĆ


 administracja publiczna
prace magisterskie
zarządzanie czasem

Rodzaj dokumentu:
Prace magisterskie Jutrzenki


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
ARCH M.5107 5107 - ARCHIWUM Tylko na miejscu 27/10/2012 -
Na miejscu
Rekord: