KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Analiza rynku nieruchomości dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy według kryterium ich rodzaju w latach 2006 i 2007 /

Pyffel, Teresa Barbara.
Teresa Barbara Pyffel, prom. prof. dr hab. Wojciech Wilkowski, rec. dr inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska.
Warszawa :
WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania,
2008.
107 s.: rys., tab.; 30 cm.
1
Wilkowski, Wojciech prom.
Sobolewska-Mikulska, Katarzyna rec.
WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania


 nieruchomości
prace magisterskie
rynek nieruchomości

Rodzaj dokumentu:
Prace magisterskie Jutrzenki


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
ARCH M.5166 5166 - ARCHIWUM Tylko na miejscu 27/10/2012 -
Na miejscu
Rekord: