KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Współczesne koncepcje rozwoju społeczeństwa informacyjnego /

Piotrowska, Maria.
Maria Piotrowska, prom. dr inż. Jan Maciejewski, rec. prof. dr hab. Jerzy Sikorski.
Warszawa :
WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania,
2008.
117 s.; 30 cm.
1
Maciejewski, Jan prom.
Sikorski, Jerzy rec.
WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
NIE UDOSTĘPNIAĆ


 prace magisterskie
społeczeństwo informacyjne

Rodzaj dokumentu:
Prace magisterskie Jutrzenki


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
ARCH M.4932 4932 - ARCHIWUM Tylko na miejscu 27/10/2012 -
Na miejscu
Rekord: