KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Analiza retrospektywna instrumentem oceny wartości przedsiębiorstwa /

Szlasa, Monika.
Monika Szlasa, prom. dr inż. Jan Maciejewski, rec. dr hab. prof. WSZiP Marek Lisiecki.
Warszawa :
WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania,
2007.
109 s.: tab., wykr.; 30 cm.
1
Maciejewski, Jan prom.
Lisiecki, Marek rec.
WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
NIE UDOSTĘPNIAĆ


 prace magisterskie
przedsiębiorstwo

Rodzaj dokumentu:
Prace magisterskie Jutrzenki


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
ARCH M.4933 4933 - ARCHIWUM Tylko na miejscu 27/10/2012 -
Na miejscu
Rekord: