KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Zarządzanie firmą hotelarską na przykładzie hotelu Sofitel Victoria /

Pietras, Ewelina.
Ewelina Pietras, prom. dr hab. prof. WSZiP Marta Juchnowicz, rec. dr Maria Heninborch-Buhaj.
Warszawa :
WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania,
2008.
73 s.: tab.; 30 cm.
1
Juchnowicz, Marta prom.
Heninborch-Buhaj, Maria rec.
WSZiP. Wydział Zarządzania i Marketingu. Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania


 hotelarstwo
prace magisterskie
usługi hotelarskie

Rodzaj dokumentu:
Prace magisterskie Jutrzenki


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
ARCH M.5131 5131 - ARCHIWUM Tylko na miejscu 27/10/2012 -
Na miejscu
Rekord: