KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Zaawansowana rachunkowość finansowa : od teorii do praktyki /

od teorii do praktyki /
Piotr Szczypa (red.).
Wyd. 3.
Rachunkowość (ACCOUNTING) (ZAA )
Warszawa :
CeDeWu,
2020.
500 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
978-83-8102-373-3


 Informatyczne systemy rachunkowości
Inwestycje
Kapitał własny
Leasing
Likwidacja masy upadłości
Należności
Odroczony podatek dochodowy
Produkcja niezakończona
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość przedsiębiorstw
Rezerwy
Rozliczenia międzyokresowe
Sprawozdanie skonsolidowane
Środki trwałe
Upadłość przedsiębiorcy
Wartości niematerialne i prawne
Zobowiązania

Rodzaj dokumentu:
Książka


Spis treści:
PDF
Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
WYP G.50988 Rachunkowość.ZAA 30 dni 29/05/2022 Zamów
WYP G.50987 Rachunkowość.ZAA 30 dni 08/01/2022 Zamów
Rekord:
ISBN: